BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśniakiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Biologiczne zanieczyszczenia żywności. Mikotoksyny
Biological Contamination of Food. Mycotoxins
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 781, s. 113-129, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Skażenie środowiska naturalnego, Toksykologia żywności, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Pollution, Food toxicology, Quality of food products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikotoksyny to zanieczyszczenia żywności i płodów rolnych pochodzenia naturalnego występujące w wielu produktach spożywczych i paszach. Ich obecność w surowcach rolniczych i artykułach żywnościowych pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt i jest przejawem niskiej jakości higieniczno-zdrowotnej. W artykule omówiono podstawowe mikotoksyny występujące w produktach spożywczych, ich maksymalne poziomy zanieczyszczeń oraz skażenie polskiej żywności mikotoksynami.

Mycotoxins are secondary metabolites of hyphal fungi, i.e. moulds, occurring in many food and feed products. Mycotoxin contamination is a serious problem as agricultural products can get infected with fungi at any stage of production - during plant development in the field or during harvest, processing, storing and transport. Mycotoxins can also occur in the whole food chain - from the growth of plants and animals to the consumption by a man and an animal. In the paper the basic routes of mycotoxin penetration are presented, as well as information on the classification of mycotoxins and their toxicity for organisms is given. The current legal regulations concerning mycotoxins and the admissible contamination levels in food products are presented as well. On the basis of latest literature reports, mycotoxin contamination of Polish food is discussed. It has been stated that the products available on the Polish market are characterized by low mycotoxin content, much below the maximum levels admissible in the EU. However, considering the growing popularity of sea transport which favours mycotoxin development, it is necessary to monitor their levels. It concerns mainly bulk products, such as cereals and their products, coffee, tea, cocoa, spices, dried fruit and nuts etc (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Council for Agricultural Science and Technology Cast. Mycotoxins: Economic and Health Risks, Task Force Report 116, Council for Agricultural Science and Technology, Ames, Iowa 1989.
 2. Czerwiecki L., Mikotoksyny w żywności jako czynnik zagrożenia zdrowotnego, "Żywność, Żywienie a Zdrowie" 1997, nr 4.
 3. Czerwiecki L., Wilczyńska G., Kwiecień A., Mycotoxins in Several Polish Food Products in 2004-2005, Conference Papers of 28 Mycotoxin Workshop, 29-31.05.2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
 4. Gareis M., Mikotoksyny - spojrzenie wstecz [w:] Mikotoksyny i grzyby pleśniowe zagrożenia dla człowieka i zwierząt, red. J. Grajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
 5. Grajewski J., Mikotoksyny i mikotoksykozy zagrożeniem dla człowieka i zwierząt [w:] Mikotoksyny i grzyby pleśniowe - zagrożenia dla człowieka i zwierząt, red. J. Grajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
 6. Henry S.H., Bosch G.X., Troxell T.e., Bolger P.M., Reducing Liver Cancer - Global Incidence of Aflatoxin, "Science" 1999, vol. 286.
 7. Kuiper-Goodman T., Scott P.M., Watanabe H., Review - Risk Assessment of the Mycotoxins Ochratoxin A, "Biomedical and Environmental Science" 1989, vol. 2.
 8. Madhyasta S.M., Marquardt R.R., Frohlich A.A., Platford G., Abramson D., Effects of Different Cereals and Oilseeds Substates on the Growth and Production of Toxins by Aspergillus Alutaceus and Penicillium Verrucosum, "Journal of Agriculture and Food Chemistry" 1990, vol. 38.
 9. Majerus P., Toksyny grzybów pleśniowych jako cel badawczy organów urzędowego nadzoru artykułów spożywczych [w:] Mikotoksyny i grzyby pleśniowe - zagrożenia dla człowieka i zwierząt, red. J. Grajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
 10. Miller J.D., Fungi and Mycotoxins in Grain - Implications for Stored Products Research, "Journal of Stored Products Research" 1995, vol. 31.
 11. Moss M.O., Mycotoxins, "Mycological Research" 1996, vol. 100.
 12. Pittet A., Natural Occurrence of Mycotoxins in Foods and Feeds - an Updated Review, "Revue of Medicine and Veterinary" 1998, vol. 149, nr 6.
 13. Postupolski J., Uregulowania prawne dotyczące mikotoksyn w żywności [w:] Mikotoksyny i grzyby pleśniowe - zagrożenia dla człowieka i zwierząt, red. J. Grajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
 14. Scott P.M., Multi-Year Monitoring of Canadian Grains and Grain-Based Foods for Trichothecenes and Zearalenone, "Food Additives and Contaminants" 1997, vol. 14.
 15. Scott P.M., Possibilities of Reduction or Elimination Mycotoxins Present in Cereal Grains [w:] Cereal Grains - Mycotoxins, Fungi and Quality in Drying and Storage, red. J. Chelkowski, Elsevier, Amsterdam 1991.
 16. Shephard G.S., Thiel P.G., Stockenstrom S., Sydenham EW., Worldwide Survey of Fumonisin Contamination of Corn and Corn-based Products, "Journal of AOCA International" 1996, vol. 79.
 17. Szteke B., Szymczyk K., Zanieczyszczenie zbóż na podstawie badań monitoringowych, "Przegląd Zbożowo-Młynarski" 2005, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu