BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bussmann Annette
Tytuł
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT): : wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 do polskiego porządku prawnego
European Grouping of Territorial Cooperation (ECTC): : Implementation of Regulation (EC) No. 1082/2006 into the Polish Legal Order
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 5, s. 9-16, streszcz., summ.
Słowa kluczowe
Gospodarka terytorialna, Samorząd terytorialny, Planowanie terytorialne
Territorial economy, Local government, Territorial planning
Abstrakt
Rozporządzeniem (WE) 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 r. zostało wprowadzone Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako nowy instrument służący wzmocnieniu współpracy terytorialnej. Wdrożenie tego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego nastąpiło ustawą z 7.11.2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Ustawa ta została ogłoszona 9.12.2008 r. i weszła w życie już 9.01.2009 r. Artykuł wskazuje, że - mimo pewnych wątpliwości - wdrożenie rozporządzenia należy uznać za udane. (abstrakt oryginalny)

Regulation (EC) No. 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 introduced the European Grouping of Territorial Cooperation (ECTC) as a new instrument for strengthening territorial cooperation. Regulation (EC) 1082/2006 was implemented into the Polish legal order through the Act on the European Grouping of Territorial Cooperation of 7 November 2008. This Act was announced on 9 December 2008 and became effective one month later. The article suggests that, despite certain doubts, the implementation of the regulation should be considered successful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo Europejskie, Warszawa 2005, s. 29.
  2. A. Bussmann, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) - przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?, „Samorząd Terytorialny" 2008/10, s. 7.
  3. E. Emmert, M. Morawiecki, Prawo Europejskie, Warszawa-Wrocław 1999, s. 104.
  4. M. Kenig-Witkowska (red.). Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 188.
  5. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, Warszawa 2000, s. 493.
  6. www.radalegislacyjna.gov.pl/index.php?id=278
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu