BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptasińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Żywność modyfikowana genetycznie - argumenty za i przeciw
Genetically Modified Food - For and Against
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 781, s. 155-169, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Żywność modyfikowana genetycznie
Commodity science, Food commodities, Genetically Modified Organisms (GMO), Genetically modified food
Uwagi
summ.
Abstrakt
Produkcja i sprzedaż żywności modyfikowanej genetycznie to temat budzący w ostatnich latach wiele kontrowersji. Zwolennicy modyfikacji genetycznych organizmów roślinnych i zwierzęcych i ich zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym powołują się na ogromne korzyści, jakie przynosi "nowa żywność" zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Przeciwnicy wskazują przede wszystkim na brak pewności co do bezpieczeństwa jej produkcji i spożycia. Do tej pory nie udało się znaleźć argumentów, które jednoznacznie wskazałyby na rację jednej ze stron konfliktu, dlatego celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji na ten temat oraz argumentów za i przeciw.

Production and sale of genetically modified food is an issue that has aroused many controversies in recent years. In the paper the main arguments presented by supporters and opponents of this type of food are given, attention having been drawn to the fact that there are no explicit arguments in support of any of the sides of the dispute. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski w., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa 2003.
 2. Bednarski W., Stan obecny i perspektywy biotechnologii żywności, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 2.
 3. Biotechnologia, http://www.bayercs.pl/strony/l/i/79.php, 15.06.2007.
 4. Bortkun O., GMO - kto ma racje?, cz. 1., "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2002, nr 5.
 5. Bortkun O., GMO - kto ma racje?, cz. 2, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2002, nr 6.
 6. Bortkun O., GMO - kto ma rację?, cz. 3, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2002, nr 12.
 7. Brown K., Żywność modyfikowana genetycznie - jaka ona jest?, "Świat Nauki" 2001, nr 6.
 8. Co to jest GMO?, http://www.gmo.biolog.pl, 15.06.2007.
 9. Co to jest GMO? Czym są organizmy transgeniczne?, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 10. Czy żywność modyfikowana genetycznie jest na polskim rynku?, http://www.czwa.odr.net.pl, 15.06.2007.
 11. Eksperyment GMO - czy stać nas na niszczenie rolnictwa?, http://www.biotechnolog.pl, 15.06.2007.
 12. Filimonow J., Berger S., Możliwości zastosowania GMO w produkcji żywności, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 5.
 13. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2006, http://www.isaaa.org, 15.06.2007.
 14. Hagelin J., Żywność transgeniczna, "Nauka" 2000, nr 8.
 15. Jaja transgenicznych kur przeciw nowotworom, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 16. Kontrowersje wokół GMO, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 17. Kostyra H., Kostyra E., Zduńczyk P., Wędrówki genów, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 6.
 18. Modyfikowany genetycznie ryż na półkach polskich sklepów, http://www.greenpeace.org, 15.06.2007.
 19. Nakarmić świat -fakty kontra mity, http://www.greenpeace.org, 15.06.2007.
 20. Ogoński T., Biotechnologia i produkty transgeniczne w opinii publicznej, Sympozjum naukowe "Żywność transgeniczna - fakty i mity", AR w Szczecinie, 23 kwietnia 2004.
 21. Polacy o żywności modyfikowanej genetycznie, http://www.pbsdga.pl. 15.06.2007.
 22. Pomidor transgeniczny Flavr Savr - pierwsze GMO wprowadzone do obrotu, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 23. Raport uprawy GMO 2006, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 24. Rośliny transgeniczne GMO - przykłady modyfikacji, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 25. Ryzyko GMO, http://www.greenpeace.org, 15.06.2007.
 26. Stop GMO, http://www.greenpeace.org, 15.06.2007.
 27. Twardowska-Pozorska A., Grajek W., Twardowski T., Biotechnologia w polskiej opinii społecznej; dynamika zmian w latach 1998-2000, http://www.infogmo.edu.pl/obop.html.
 28. Twardowski T., Żywność genetycznie zmodyfikowana. Część I, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 9.
 29. Uprawy GMO na świecie - 10 lat niepowodzeń i protestów, http://www.greenpeace. org, 15.06.2007.
 30. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r. z późn. zm., Dz.U. nr 76 poz. 81l.
 31. Warkoczewska M., Twardowski T., Żywność zmodyfikowana genetycznie, "Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia" 2002, nr 2(56).
 32. Zwierzęta transgeniczne, GMO - przykłady modyfikacji, http://www.biotechnolog.pl. 15.06.2007.
 33. Żakowska Z., Stobińska H., Żywność XXI wieku, "Mikrobiologia i Higiena w Przemyśle Spożywczym", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 34. Żywność genetycznie modyfikowana, http://www.izz.waw.pl. 15.06.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu