BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka Izabela
Tytuł
Bariery w rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Barriers to the Derivatives Development in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s. 36-45
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Terminowe rynki finansowe
Financial instruments, Derivatives, Futures markets
Abstrakt
Wśród głównych barier rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce należy wymienić brak odpowiednich regulacji prawnych, brak zapewnienia płynności instrumentów, zbytnią ostrożność niektórych domów maklerskich w szacowaniu ryzyka niewypłacalności klienta oraz wysokie prowizje od zawartych transakcji.

Lack of proper legal regulations, lack of assurance of liquidity, over-caution of some selling brokerage houses in estimating the insolvency of client's risk as well as high runover commission have been distinguished among the main barriers to the derivatives development in Poland. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu