BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumilak Jan (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji
Customer-trade relations in the light of information asymmetry
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 6, s. 9-14
Słowa kluczowe
Klient, Handel, Asymetria informacji, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Marketing transakcyjny, Koszty transakcyjne
Customer, Trade, Information asymmetry, Consumer goods market, Transactional marketing, Transaction cost
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prowadzonych rozważań jest zwrócenie uwagi na potencjalne kierunki analizy procesów wymiany dokonywanych na rynku dóbr konsumpcyjnych. Zagadnienie asymetrii informacji i jej wpływ na kształtowanie relacji organizacji handlowych z finalnymi nabywcami oferowanych dóbr rozpatrzono tu z perspektywy założeń przyjmowanych w teorii kosztów transakcyjnych. Starano się tą drogą uwypuklić znaczenie związku ograniczonej racjonalności, oportunizmu oraz specyficzności zasobów - jako wymiarów analizy procesu transakcyjnego - z problemem regulacji asymetrii informacji w celu osiągania korzyści przez partnerów wymiany. Proponowane spojrzenie na rozwój instytucji rynku B2C, skłania - zdaniem autora - do poszerzenia tradycyjnego obszaru badań procesów i struktur działalności handlowej. (abstrakt oryginalny)

The objective of these reflections is to draw attention to potential directions in analyzing exchange processes that take place on the commodity market. The question of information asymmetry and its influence on shaping the relationships between trade organizations and the end consumers of their commodities has been analyzed from the perspective of the assumptions made by transaction cost theory. In this way, it has been intended to emphasize the significance of the relationship between bounded rationality, opportunism, and specificity of resources as dimensions of transaction process analysis and the questions of information asymmetry regulation as means of achieving profitable results by the exchange partners. This perspective on the B2C market institution development - according to the author - encourages an expansion of the traditional area of research in the field of processes and structures of trading. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G.A. Akerlof, The Market for Lemons, Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics" 1997, Vol. 84.
 2. K.J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979, s. 159.
 3. J. Bazarnik, Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm. W: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, praca zbior. pod red. J. Szumilaka, Fundacja UEK, Kraków 2007, s. 57-67.
 4. A. Etzioni, Rationality Is Anti-entropic, "Journal of Economic Psychology" 1986, No. 7.
 5. Ł. Hardt, Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1-2.
 6. C. Klimkowski, Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, "Ekonomista" 2002, nr 6.
 7. D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa 2005.
 8. B. Martens, The Cognitive Mechanics of Economic Development and Institutional Change, Routledge, London-New York 2004.
 9. S. Mynarski, Przesłanki badań rynkowych i marketingowych, "Marketing i Rynek" 1998, nr 12.
 10. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 11. O. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998, s. 58.
 12. W. Wrzosek, Asymetria informacji, "Marketing i Rynek" 2000, nr 8-9.
 13. P. Zeller, Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu