BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałązka-Sobotka Małgorzata
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w procesie kształtowania trwałej przewagi konkurencyjnej
The Corporate Social Responsibility (CSR) as a Source of Competitive Superiority of an Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 28-39, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przewaga konkurencyjna, Sukces przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Competitive advantage, Success of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Presja globalnej konkurencji wymaga użycia narzędzi, które mogą zwiększyć potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa oraz wzmacniać jego przewagę nad konkurentami. Organizacje, grupy osób, które mogą wpływać lub są pod wpływem przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów, strategii i procesów produkcyjnych, jak np. klienci, dostawcy, związki zawodowe, media, dziennikarze, przedsiębiorstwa konkurencyjne, organizacje ekologiczne i lokalne wspólnoty, wymuszają dzisiaj postawę społecznego charakteru działalności przedsiębiorstwa. Źródłem długookresowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, staje się więc jego zdolność do opracowania i implementacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego działania w biznesie. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa musiały spełniać normy europejskie, a zatem dostosować się m.in. do roli, w której świadomie biorą odpowiedzialność za swoje działania. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść wiele korzyści, między innymi: poprawę wyników finansowych, wzrost wydajności, wzrost wartości marki, zwiększenie zaangażowanie pracowników, poszerzenie dostępu do informacji, obniżenie kosztów operacji. Czynniki te, stanowią podstawę potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa i mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na rynku.

The pressure of global competition requires the use of tools which can enlarge competitive potential of an enterprise, supporting or strengthening competitive superiority over rivals. The interested parties of organization, that is the group or individual which can influence or is under influence of the enterprise through its products, strategy and production processes, e.g. customers, suppliers, trade unions, media, journalists, competitors, ecological organizations, and local community, extort the change of the attitude of management and formation of social character of the business. The source of the competitive superiority of the enterprise in the long run is its ability to work in a socially responsible way, with positive effects in marketing, management of key competences, and formation of sources of distinctive features of the enterprise and efficiency of communication system. Public opinion and business environment discovered recently advantages of the idea of responsible business in everyday activity of firms. After the accession to the European Union, Polish enterprises had to fulfill European standards, and also the role of socially responsible and committed enterprises, consciously taking responsibility for their actions. The realization of the idea of corporate social responsibility in implicates the realization of economic and social interests and can bring many advantages, among other things: improving financial results, growth of efficiency, brand value growth, commitment of workers, reputation of firm, access to information, reduction of operating costs, and time of the reaction. These factors are the basis of enterprise competitive potential and are crucial for achieving its market success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Decrane A.C., Konstytucyjny model przywództwa, [w:] Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Businesspress, Warszawa 1997.
 2. Drucker P.F., O czym menedżerowie powinni pamiętać, "Harvard Business Review Polska" luty 2006.
 3. Gasparski W., Lewicka-Strzałkowska A., Rok B., Szulczewski G., Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 5. Kotler P., Konkurencyjność a charakter społeczny, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1999.
 6. Kowlaczyk B., Witali M., Wzmocnij swoją firmę dzięki oparciu jej na silnych wartościach etycznych, "Harvard Business Review Polska" luty 2007.
 7. Koźmiński A.K., Kultura menedżerska, [w.] Humanistyka przełomu wieków, red. 3. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1999.
 8. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 9. Liker J.K., Choi T. Y., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami, "Harvard Business Review Polska" styczeń 2006.
 10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2003.
 11. Rawicka A., Ptak A., Lepka J., Przedsiębiorca w krainie działań społecznych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2003.
 12. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 13. STRATEGOM, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, tendencje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 14. Świerżewski Ł., Jak skutecznie budować etyczną firmę, "Harvard Business Review Polska" luty 2007.
 15. Van Lee R., Fabish L., McGaw N., The Value of Corporate Values, "Strategy+Business" Summer 2005.
 16. Źródła internetowe
 17. Orłowski W.M., Dojrzewanie polskiego biznesu, www.fob.org.pl.
 18. Reputacja coraz ważniejsza, www.fob.org.pl.
 19. www.fob.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu