BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Agnieszka
Tytuł
Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako element realizacji odpowiedzialności społecznej
Code of Good Practices of Co-Operative Savings and Credit Unions as a Part of CSR Principles Realization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 48-57, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kasy spółdzielcze, Społeczna odpowiedzialność, Kodeks dobrych praktyk
Credit unions, Social Responsibility, Code of Good Practice
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK)
Cooperative Savings and Credit Unions
Abstrakt
Kodeksy etyczne oraz kodeksy dobrych praktyk w oczywisty sposób wyrażają społeczną odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorstw. Autorka zaprezentowała przykład kodeksu działającego w praktyce, a wdrożonego w jednym z sektorów polskiej spółdzielczości, mianowicie w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). W zakresie odpowiedzialności społecznej, działalność SKOK opiera się na uniwersalnych Międzynarodowych zasadach działania unii kredytowych, Kodeksie dobrych praktyk oraz zasadach działania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. System SKOK zebrał w formie wspomnianego Kodeksu swoje podstawowe wartości - zasady etyczne systemu SKOK, zbiór obowiązków kas wobec członków i społeczności lokalnych, zasady działania oraz zasady działania dobrego zarządzania.

The operation of the Polish system of co-operative savings and credit unions (hereinafter referred to as the CSCU system), is based, as regards its social responsibility, on the universal International Credit Union Operating Principles and the Code of Good Practices and Rules of Operation of Cooperative Savings and Credit Unions. From the very beginning of their existence, Polish co-operative savings and credit unions have been guided by the rules of ethics. The first Code of Ethics was developed in 1993. After more than 10 years of operation of the Code, a new version of it, referred to as the Code of Good Practices and Rules of Operation, was elaborated by a team of CSCU representatives. Following consultations among the CSCUs, the Code was adopted, by means of a resolution of the General Meeting of the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions, on June 24, 2005. The Code of Good Practices and Rules of Operation of Co-operative Savings and Credit Unions, while being a single document, contains basic values and ethical rules of the CSCU system, a set of duties of the CSCUs towards their members and local communities, rules of operation and rules of sound management, all of them making up the philosophy and principles of CSCU operation. The document is binding on all the institutions of the CSCU system. The primordial values of the CSCU system, on which the document is based, include: honesty, development of mutual trust, wise conduct, care of the fortunes of CSCU members, development of civic attitudes among the members, responsibility for common issues, thrifty management, care of development and perfection of the CSCU system, co-operation among institutions of the CSCU system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (red.), CEBI, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
  2. Kamiński W., SKOK jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, Konferencja Międzynarodowa Gospodarki Społecznej: "Gospodarka społeczna - praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego", Warszawa 6-7 lutego 2006.
  3. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
  4. Rok B. (red.), Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu