BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Maciej
Tytuł
Statystyczna ocena punktowa jako narzędzie zarządzania detalicznym ryzykiem kredytowym
Statistical Scoring as a Tool for Efficient Retail Credit Risk Management
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 3, s. 56-62, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe, Zabezpieczenie kredytów, Skoring kredytowy
Bank credit, Risk management, Credit risk, Securities loans, Credit scoring
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule analizie poddano tematykę statystycznej oceny punktowej jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu detalicznym ryzykiem kredytowym. Przedstawiono wpływ tej metody na efektywność zabezpieczenia się banków przed ewentualnym nie wywiązywaniem się kredytobiorców ze spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Omówiono specyfikę, przyczyny i skutki występowania ryzyka kredytowego, zaprezentowano zalety i wady statystycznej oceny punktowej oraz podstawową klasyfikację modeli scoringowych.

The present article analyses perspicaciously the subject of statistical scoring as a tool used in retail credit risk management and the method's influence on efficiency of banks' protection against possible lack of debts repayment by borrowers. On the basis of collected observations it appears that the correct usage of appropriate tool, such as statistical scoring, and the ability to use it (based on factors necessary for its usage), entails many advantages such as: speed and accuracy of credit decisions, analysis of customers' behaviour and building the target model lot the credit risk assessment. Correct use of the method determines to a great degree the competitive advantage of financial entities as well as the creation of a good product portfolio. In the first part of the article a special emphasis was put on issues connected with the meaning of credit risk, specific character, reasons and effects of credit risk appearance and also genesis of the presented method. Second part of the paper presents the most important advantages and disadvantages, the basic classification of statistical scoring and also scoring as the efficient tool used in credit policy of commercial banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Janc A.. Kraska M., Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 2001.
  2. Heffernan S.. Nowoczesna bankowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Karczmarek T.T., Królak-Werwińska J., Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  4. Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
  5. Matuszyk A., Credit Scoring - Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym. CeDeWu, Warszawa 2004.
  6. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu