BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Marek
Tytuł
Zabezpieczenia spółek przed wrogim przejęciem. Dopuszczalność amerykańskich narzędzi obrony na gruncie polskim
Protection of Companies Against Hostile Takeovers Admissibility of American Tools on Polish Legal Framework
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 3, s. 11-17, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Wrogie przejęcie, Kodeks handlowy, Spółki, Przejęcie przedsiębiorstwa, Teoria agencji
Stock market companies, Hostile takeover, Commercial Code, Companies, Corporate acquisitions, Agency theory
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie zabezpieczeń stosowanych w Stanach Zjednoczonych – rynku o największej liczbie przejęć – z zabezpieczeniami stosowanymi w Polsce. Kodeks spółek handlowych dopuszcza znacznie mniejszy wachlarz dostępnych działań obronnych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku działań nazywanych poison pills; poza tym nie wszystkie amerykańskie bariery techniczne można spotkać w statutach polskich spółek publicznych (fragment oryginalnego streszczenia)

The corporate scandals, which world has witnessed since the beginning of the 21st century, as well as the latter financial crisis rises the interest in the hostile takeovers and methods of protecting firms against such actions. On the one hand low shares' prices can encourage to take public companies over, but on the other preventive defense tactics can entrench management, which enlarges the risk that managers will act in their own and not shareholders' interest. The aim of the article is to compare the protections against hostile takeovers applied in the United States - the biggest market for corporate control - with those taking place in Poland. Polish commercial code admits substantially smaller range of legal defensive tactics. It is particularly visible in the case of the poison pills technique: additionally some of American technical barriers cannot be met in Polish public companies' charters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banks E., Corporate Governance. Financial Responsibility, Controls and Ethics. Palgrave McMillan 2004.
 2. Bebchuk L.A., Why Firms Adopt Antitakeover Arrangements, "University of Pennsylvania Law Review", 2003, No. 153.
 3. Bebchuk L.A., Coates J. С. IV, Subramanian G., The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: Theory, Evidence and Policy, "NBER Working Paper", 2002, nr 8974.
 4. Chiplin В., Wright M., The Logic of Mergers, The Institute for Economic Affairs, 1487.
 5. Danielson M.G., Karpoff J.M., On the Use of Corporate Governance Provisions. "Journal of Corporate Finance", 1448, vol.4,
 6. Dawson S S., Pence R.J., Stone D.S., Poison pill defensive measures. "The Business Lawyer" 1987, Vol.42, No. 2.
 7. DeAngelo H., Rice L.M., Antitakeover charters amendments and stockholder wealth, "Journal of Financial Economics", 1983, No. 11.
 8. Eckbo B.E., The Market for Corporate Control: Policy Issues and Capital Market Evidence, [w:] Mergers. Corporate Concentration and Power in Canada, (red.) R.S. Khemani, D.M. Shapiro, D.I. Slanhury. The Institute for Research on Public Policy, Halifax 1988.
 9. Frąckowiak W. (red.). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE. Warszaw a 1948.
 10. Frąckowiak W., Lewandowski M., Metody obrony przed wrogim nabyciem przedsiębiorstwa na rynku kontroli, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, (red.) J. Duraj Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 11. Gessel-Kalinowska В., Matusiak P., Krasuska A., Najeźdźcy wciąż w akcji. "Parkiet" 16 -18 listopada 2002.
 12. Gilson R.J., The case against shark repellent amendments: Structural limitations on the enabling concept. "Stanford Law Review" 1982, No. 34.
 13. Gompers P.A., Ishii J.L., Metrick A., Corporate Governance and Equity Prices. "NBER Working Paper", 2001, nr 8449.
 14. Hochman S.A., Fogler O.D., Deflecting takeovers: Charter and by-law techniques, "The Business Lawyer", 1979, Vol. 34, No. 2.
 15. Jarrell G.A., Paulsen А. В., Shark repellents and stock prices: The effect of antitakeover amendments since 1980, "Journal of Financial Economics", 1987, No. 19.
 16. Jenkinson Т., Mayer C., Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwem. Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1998.
 17. Johnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych. Wydawnictwo K. E. Liber. Warszawa 2000.
 18. Johnson M.S., Rao R.P., The Impact of Antitakeover Amendments on Corporate Financial Performance “The Financial Review". 1997. Vol. 32. No. 3.
 19. Lewandowski M. (red.). Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. WIG-Press, Warszawa 2001.
 20. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw. .Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 21. Lewandowski M., Strysik J., Premie za kontrolę - ile należy zapłacić. "Nasz Rynek Kapitałowy". 2000. nr II.
 22. Linn S.C., McConnell J.J., "An empirical investigation of the impact of 'antitakeover' amendments on common stock prices, “Journal of Financial Economics". 1983, No. 11.
 23. Mahoney J.M., Sundaramurthy Ch., Mahoney J.T., The Effects of Corporate Antitakeover Provisions on Long-term Investment: Empirical Evidence, "Managerial and Decision Economies", 1997, vol. 18.
 24. Malatesta P.H., Walking R.A., Poison pill securities: Stockholder wealth, profitability, and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 1988. No. 20.
 25. Nogalski B., Szymański M., Wrogie przejęcia, identyfikacja narzędzi obrony. [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, (red.) J. Duraj, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 26. Patry M., Poitevin M., Hostile Takeovers: The Canadian Evidence, [w:| Corporate Globalization through Mergers and Acquisitions, red. L. Waverman University of Calgary Press 1991.
 27. Paulson E., Huber C, The technology M&A guidebook. John Wiley & Sons 2001.
 28. Scott D.L., Wall Street Words Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2003.
 29. Sikora M., Defensive Tactics, [w:] The Mergers and Acquisition Handbook, (red.) M.L. Rock McGraw-Hill 1987.
 30. Sikora M., Rigging Takeover Defensive, [w:] The Mergers and Acquisition Handbook, (red.) M.L. Rock. R.H. Rock, M. Sikora. McGraw-Hill 1994.
 31. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 32. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000.
 33. Useem M., Executive defense: shareholders power and corporate reorganization. Harvard University Press, Cambridge 1993.
 34. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz. U. z 2000, nr 94 poz. 1037.
 35. Wasserstein B., Big deal: the battle for control of America 's leading. Warner Books, New York 1998.
 36. Weston J.W., Weaver S.C., Mergers and Acquisitions, McGrow-Hill, New York 2001.
 37. Wróbel P., "Wrogie przejęcia" w teorii i praktyce gospodarczej. [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, a alokacja kapitału, (red.) J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2004.
 38. Zagadkowe pożeranie Sfinksa, "Duży Format", "Gazeta Wyborcza", 19 stycznia 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu