BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żaba-Nieroda Renata
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe
Innovative Enterprise and the Environmental Standards
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 3, s. 18-26, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przemysłu, Ekologia, Innowacje, Elektroenergetyka, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zachowania innowacyjne, Inwestycje ekologiczne
Industry innovation, Ecology, Innovations, Electric power engineering, Enterprise innovation, Innovative behaviours, Ecological investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka światowa rozwija się dzięki innowacyjności. Tylko te firmy, które to rozumieją i potrafią wykorzystać, mogą liczyć na długotrwały i stabilny wzrost wartości. W artykule przedstawiono różne definicje pojęcia innowacji. Omówiono wpływ wymogów ekologicznych na innowacyjność przedsiębiorstw oraz zaprezentowano przykłady proekologicznej działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Innovation in the enterprise is a formalized process, in which the company sees the new solutions, identifies unmet needs of consumers and uses them to maintain or increase market share, profits as well as enterprise value. Appropriate management of process of the innovation is crucial for obtaining and maintaining expected competitive advantage by the company. Necessity to adapt to stricter environmental and economical requirements for some power plants constitutes an opportunity and for other power plants it is a serious threat. Power plants must be innovative, to be able to adapt to a changing environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Air pollution control costs for coal-fired power stations, IEA Coal Research, London 1995.
 2. Biedrzycka A., PKE S.A. buduje grupę holdingową, nie oddać pola zachodniej konkurencji "Energia Gigawat" 2004, nr 7-8.
 3. Czempion musi zbiednieć'?, "Energia Gigawat" 2007, nr 2.
 4. Drucker P.E Zarządzanie wczasach burzliwych. Czytelnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1995.
 5. Drucker P.E Praktyka zarządzania. Czytelnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1998.
 6. Drucker P.E, Innowacja i przedsiębiorczość, praktyka i zasady. Państwowe Wydawnictwu Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 7. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka-światowe doświadczenia, (red.) J. Guliński. K Zasiadły, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 8. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Naukowe V Warszawa 2008.
 9. Kudełko M., Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie energetycznym, Kraków 2003.
 10. Odtworzenie mocy w Elektrowni Turów - korzyści dla środowiska i gospodarki. Energia i Środowisko, dodatek promocyjno-reklamowy "Rzeczpospolita" 2004. nr 299.
 11. Pieniądze na megawaty. Energetyka Grupa PKE planuje emisję obligacji. "Rzeczpospolita" 2004, nr 122.
 12. Pinko L., Czy odsiarczać spaliny?, "Przegląd Energetyczny", 2005, nr 2.
 13. Rakowski J., Czy elektrownie węglowe będą wstanie ograniczać emisję CO, "Energetyka" 2006, nr 3.
 14. Rozmowy z Polsatem, "Rzeczpospolita" 2005, nr 19.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. z 2006, nr 60, poz. 429).
 16. Stawasz E., Przedsiębiorstwo innowacyjne [w:] Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć pod red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2005.
 17. Stoner J.A.E, Freeman E.R., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 18. Szucki T" Encyklopedia marketingu. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1998.
 19. Tymowski H., Biało E., Rozpoczynamy budowę Łagiszy. Program inwestycyjny PKE S.A., Międzybrodzie Żywieckie, referat wygłoszony 24.02.2006.
 20. Wisz J., A. Matwiejew, Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania, "Energetyka" 2005. nr 9.
 21. Wolny rynek uprawnień nie musi sprzyjać rozwojowi energetyki i przemysłu, "Puls Biznesu" 2007, nr 165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu