BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiernasz Elżbieta, Szarucki Marek
Tytuł
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii
The Importance of Postdoctoral Position in career Development in Biotechnology
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 3, s. 77-83, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Biotechnologia, Rozwój zawodowy pracownika
Professional career, Career development, Biotechnology, Professional development of employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnące znaczenie biotechnologii zwiększa atrakcyjność tej branży i zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. W artykule omówiono istotę rozwoju kariery zawodowej, przedstawiono specyfikę stażu podoktorskiego oraz jego wady i zalety. Zaprezentowano również perspektywy zatrudnienia po odbytym stażu w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach szkolnictwa wyższego.

This paper deals with the importance of career development in biotechnology. Specific attention is paid to the importance of post-doctoral education for career development. The article further examines the opportunities of employment in business and institutions of higher education. The importance of biotechnology is growing and it seems to be a very prospective branch of industry. Therefore, there is a growing demand for professionals in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Alma Mater" - miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, nr 52.
 2. Armstrong M., Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 3. Convention on Biological Diversity, http://www.cbd.int [12.06.2009].
 4. Główna strona Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.uj.edu.pl/dydaktvka/pliki/2006Biotech.pdf [12.06.2004].
 5. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 6. Harbison F., Meyers C., Education, Manpower and Economic Growth, McGraw-Hill. New York 1964.
 7. Inside the industry postdoc experience, http://www.sciencecareer.org [ 12.06.2009].
 8. Klincewicz K., Branża biotechnologii - globalne tendencje i perspektywy strategiczne dla polskich firm, "Problemy zarządzania", Wydział Zarządzania UW, Warszawa, 2006, nr 2 (12).
 9. Makin P., Cooper C., Cox C, Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000.
 10. Mickowska B., Kierunki rozwoju współczesnej biotechnologii, "Aura", 2005, nr 7.
 11. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Biotechnologia; www.nauka.gov.pl [12.06.2009].
 12. Miś A., Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, nr 719.
 13. Miś A., Rozwój koncepcji kariery. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 2003, nr 629.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWH, Warszawa 2007.
 15. Ranking popularności kierunków studiów w Polsce, www.uczelnie.pl [12.06.2009].
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. (Dz. Urz., 2005, Nr 161, poz. 1359) http://www.nauka.gov.pl [12.06.2009].
 17. Spreading your Postdoc Wings in Industry, www.sciencecareer.org [12.06.2009].
 18. The perfect postdoc: a primer, http://www.sciencecareer.org [12.06.2009].
 19. The postdoc experience: not always what you expect, http://www.sciencecarccr.org.
 20. Twardowski T., Biotechnologia i inżynieria genetyczna - zagadnienia wstępne, [w:] Biotechnologia żywności, (red.) W. Bednarski i A. Reps. Wydawnictwa Naukowo -Techniczne. Warszawa 2003.
 21. Uniwersalny słownik języka polskiego, (red.) S. Dubisz, PWN, Warszawa 2003.
 22. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu