BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczak Paweł
Tytuł
Bariery przy wdrażaniu innowacji w polskich przedsiębiorstwach
The Barriers of Innovations Deployment in Polish Enterprises
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 3, s. 41-46, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bariery rozwojowe, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Skłonność do innowacji
Development barriers, Innovations, Enterprise innovation, Innovation processes, Tendency to innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie często kończy się niepowodzeniem, gdyż napotyka wiele barier i hamulców. W artykule zaprezentowano wyniki badań przedstawiających główne przeszkody w rozwijaniu innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiono czynniki rynkowe, ekonomiczne, związane z wiedzą, które mogą przeszkadzać we wprowadzaniu innowacji. Dokonano przeglądu, które bariery mają najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach. Ukazano również propozycje ułatwiające pokonywanie barier.

Introduction of innovations in enterprise is finished often with a failure because it meets many barriers and brakes. The article presents the research outcomes showing the main barriers of innovations deployment in Polish enterprises. In the first part of the article author describes cost, knowledge, market and other factors hampering innovations activities (also in individual regions). The second part contain analysis of the barriers creating by employees. Finally, the paper presents suggestion facilitating the overcome of brakes. Enterprises which want to be competitive must eliminate barriers of innovations deployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_dzialalnosc_innowacyjna_2004-2006.pdf, [16.07.2009].
 2. Francik A., Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002. nr 577.
 3. Godlewski J., Wdrażanie wyników badań naukowych: bariery i hamulce, [w:] transfer technologii. Bariery i hamulce, (red.) J. Rachoń, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Gdańsk 2002.
 4. Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Difin. Warszawa 2006. Huczek M., Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała 19%.
 5. Luecke R., Managing Creativity and Innovation, Harvard Business School Press. Boston 2003.
 6. Matusiak K.B., Stawasz E., Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Żyrardów 1998.
 7. Mazurek-Kucharska B., Laskowska-Rutkowska A., Wojtczuk-Turek A., Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, (red.) A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
 8. Mikuła B., Potocki A., Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego. Wydawnictwo Antykwa, Kraków - Kluczbork 1997.
 9. Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.
 10. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, New York. 1962.
 11. Schumpeter J.A., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN. Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu