BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom i struktura kosztów bezpośrednich w gospodarstwach rolnych
Direct Costs Level and Structure in Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 141-151, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Koszty, Użytki rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Costs, Agricultural land, Individual arable farms, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę wielkości i struktury kosztów bezpośrednich w gospodarstwach rolniczych. Określono zależności między poziomem i strukturą kosztów bezpośrednich a powierzchnią użytków rolnych oraz typem rolniczym gospodarstw rolniczych. Analizą objęto rolnicze gospodarstwa indywidualne o różnych typach rolniczych. Badane gospodarstwa położone są w regionie FAND określonym jako "Wielkopolska i Śląsk".

The paper presents analysis of size and structure of direct costs in farms. Agricultural type and are of AL (agricultural land) differentiate a level and structure of the costs. The highest direct costs were observed in "seed-eating animals" farms. On the other hand, the costs remained at the lowest level in farms of the largest area, what illustrates lower production intensity. The greatest intensity of land use characterized the smallest farms, especially animal farms. Multidiversity of activity allows to increase agricultural production intensity, defined as direct costs, while increasing AL area. However, direct payments do not illustrate variety of production factors intensity and agricultural production profitability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kienil Z., Majewski E., Siekierski C, Ziętara W.: Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji rolnictwa. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1988.
  2. Manteuffel R.: Rachunkowość rolnicza. T. II. PWRiL, Warszawa 1964.
  3. Micherda B.: Rachunek kosztów i wyników. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  4. Sołtys D.: Podstawy modelowe rachunku kosztów. W: Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. Red. D. Sołtys. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  5. Wasilewski M.: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w rodzinnych gospodarstwach rolniczych. W: Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Wydawnictwo AR w Szczecinie, Szczecin 1998.
  6. Wasilewski M.: Koszty w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolniczym. W: Encyklopedia rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
  7. Ziętara W.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu