BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stach Przemysław, Bąk Janusz
Tytuł
Na ścieżkach zadowolenia i lojalności - poszukiwanie modelu w kontekście uczelni
On the paths of satisfaction and loyalty - in search of a model in the college context
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 6, s. 20-25
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Lojalność, Przegląd literatury, Badania sondażowe, Analiza ścieżkowa
Higher education, Loyalty, Literature review, Survey research, Path analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o źródła zadowolenia i lojalności studentów względem uczelni. Autorzy budują i weryfikują model zadowolenia i lojalności w kontekście uczelni, opierając się na własnych obserwacjach empirycznych. Analiza zebranych danych pierwotnych dostarcza empirycznych dowodów na istnienie związku pomiędzy zadowoleniem ze studiów, lojalnością względem uczelni oraz prawdopodobieństwem rekomendacji słownej uczelni w przyszłości. Model empiryczny, jaki wyłonił się w rezultacie badań autorów, sugeruje także zbiór możliwych czynników zadowolenia ze studiów oraz postrzeganej wartości oferty uczelni. Do konstrukcji modelu autorzy posłużyli się metodą równań strukturalnych (structural equation modeling). Część empiryczna artykułu została poprzedzona przeglądem literatury dotyczącej zadowolenia, lojalności i postrzeganej wartości. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to address the question of the sources of students' satisfaction and loyalty to college. The authors seek the answer by constructing and verifying a model of satisfaction and loyalty in the context of the college, drawing on empirical observations. The analysis of primary data provides empirical evidence supporting the hypothesized relationships among students' satisfaction, loyalty and likelihood for future word of mouth. The empirical model which emerged from the data, suggests a possible set of factors influencing college satisfaction and perceived value of a college offering. The authors constructed the model using path analysis by means of structural equation modeling (SEM). The empirical part of the article is preceded by literature review of the relevant theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.L. Giese, J.A. Cote, Defining Consumer Satisfaction, "Academy of Marketing Science Review" 2000, No. 4.
 2. O. Helgesen, E. Nesset, Images, Satisfaction and Antecedents: Drivers of Student Loyalty? A Case Study of a Norwegian University College, "Corporate Reputation Review" 2007, No. 1.
 3. O. Helgesen, E. Nesset, What Accounts for Students' Loyalty? Some Field Study Evidence, "International Journal of Educational Management" 2007, No. 2.
 4. N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 266-273.
 5. A. Jachnis, Psychologia konsumenta, O.W. Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007, s. 206.
 6. J. Jacoby, R.W. Chestnut, Brand Loyalty: Measurement and Management, Wiley, New York 1978, s. 80-81.
 7. D. Naslund, A. Olsson, S. Karlsson, Operatonalizing the Concept of Value - an Action Research-Based Model, "The Learning Organization" 2006, No. 3.
 8. M.M. Navarro, M.P. Iglesias, P.R. Torres, A New Management Element for Universities: Satisfaction with the Offered Courses, "The International Journal of Educational Management" 2005, No. 6/7.
 9. W.D. Neal, Satisfaction Is Nice, but Value Drives Loyalty, "Marketing Research" 1991, No. 1.
 10. S. Parayitam, K. Desai, L.D. Phelps, The Effect of Teacher Communication and Course Content on Student Satisfaction and Effectiveness, "Academy of Educational Leadership Journal" 2007, No. 3.
 11. A. Ravald, Ch. Gronroos, The Value Concept and Relationship Marketing, "European Journal of Marketing" 1996, No. 2.
 12. J.N. Sheth, B. Mittal, Customer Behavior: A Managerial Perspective, Thomson, South-Western 2004, s. 392.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu