BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohatkiewicz Janusz
Tytuł
Wpływ planowanych zmian ustawy Prawo ochrony środowiska na proces inwestycyjny w drogownictwie
Influence of Planned Changes in the act of the Environment Protection law of Investment Process in Highway Engineering
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (79), 2007, z. 133, s. 21-30, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Drogi publiczne, Prawo ochrony środowiska, Proces inwestycyjny
Highway road, Environmental law, Investment process
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Zaprezentowano informacje na temat przygotowywanych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Opis zmian oparto na zapisach problemów procesu inwestycyjnego zawartych w Białej księdze. Problemy te uznano jako opóźniające proces inwestycyjny głównie w przypadku dróg kolejowych.

The information on changes to the act of the Environment Protection Law has been presented in the paper. The description of planned changes has been based on declarations of investment process included in the White Paper and formulated after the First Congress of Polish Transport held in 2006. The selected problems have been declared as obstructive and delaying the investment process in highway engineering.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. „Biała Księga Procesów Inwestycyjnych” na polskich drogach i liniach kolejowych. I Kongres Transportu Polskiego. Warszawa, 2006.
  2. Górski M., Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1261). Uniwersytet Łódzki. Łódź, 15 stycznia 2007 r.
  3. Gwiazdowicz M., Sobolewski M., Uwagi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy nr 1261).
  4. Lang J., Opinia na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1261).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 92, poz. 769).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
  7. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1261. Warszawa, 22 grudnia 2006 r.
  8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1261). Druk nr 1416. Warszawa, 15 lutego 2007 r.
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu