BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworaczyński Eligiusz
Tytuł
Inwestycje drogowe w środowisku kulturowym
Road Investments in Cultural Environment
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (79), 2007, z. 133, s. 45-62, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Ochrona dóbr kultury, Archeologia, Nadzór
Cultural heritage, Protection of cultural goods, Archaeology, Supervision
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Zasoby archeologiczne, jako jeden z wyznaczników dziedzictwa kulturowego, podlegają ochronie w całym, cywilizowanym świecie. Systemy ochrony akty prawne. Najistotniejsze są tu postanowienia UNESCO oraz pochodne, jak ICOMOS i Karta Wenecka. Dla zabytków archeologicznych wiodącą jest organizacja ICHAM i ustanowiona przez nią Karta Lozańska, ratyfikowana przez Sejm RP w 1996 roku. Stanowiska archeologiczne, znajdujące się na trasie projektowanych inwestycji drogowych, decyzją Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków przeznaczone są do ratowniczych badań wykopaliskowych. Na tej podstawie od ponad 10 lat badania takie realizowane są na każdej inwestycji drogowej. Corocznie odkrywane są tysiące różnych obiektów archeologicznych. Uzyskana ilość informacji już dziś kształtuje nowy obraz polskiej archeologii.(abstrakt oryginalny)

The archeology sources as one of cultural heritage determinants is protected in all civilized world. The most essential here are the UNESCO resolutions and the ICOMOS and the Venice Card. The leading organization for the archeological remains is ICHAM and Lausanne Card established by the ICHAM and ratified by Polish Seym in 1996. The archeological places located along planned road investments are according to the Voivodship Monuments Protection Boards decisions are predestinated for rescue archeological sites works. Such a works have been run for more than 10 years at each of road investments. Every year thousands of various archeological objects have been discovered. The acquired information creates the new image of Polish archeology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Sieroszewski W., Ochrona dóbr kultury w ustawodawstwie UNESCO, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom LIV, Warszawa 1978 s. 11-64.
  2. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992r. Dz.U. RP Nr 120, poz. 564.
  3. Pruszyński Jan Piotr, Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977, s. 23-33.
  4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. O opiece nad zabytkami. Dz.U. RP, Nr 29, poz. 265.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. O ochronie dóbr kultury i o muzeach, Dz.U. Nr 10, poz. 48, z późniejszymi zmianami.
  6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. Nr 162, poz. 1568.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu