BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rok Bolesław
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści
Corporate Social Responsibility in the Win-Win Strategy Context
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 76-85, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie strategiczne, Marketing społecznie zaangażowany, Relacje organizacja-otoczenie
Corporate Social Responsibility (CSR), Strategic management, Cause Related Marketing (CRM), Organization-environment relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR – Corporate Social Responsibility) stała się koncepcją zyskującą duże uznanie zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków zarządzania. Opiniom pojawiającym się na temat CSR, towarzyszyły jednak pewne niejasności co do znaczenia tej koncepcji dla kształtowania się nowych relacji między biznesem i społeczeństwem, zakresu implementacji w ramach struktur zarządzania, a także przyszłych kierunków rozwoju. W artykule, na podstawie analizy strategii przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, przedstawiono trzy realizowane obecnie główne modele CSR.

The future success of the corporate social responsibility (CSR) implementation depends on the clarity related to the interlink between society and business. This paper argues that there are three different models of CSR in management based on the win-win strategy. It characterizes the various models: CSR as strategic philanthropy, CSR as dialogue with stakeholders, and CSR as the business contribution to sustainable development. In the course of discussion some arguments are presented in order to exploit these three models to achieve both competitive advantage in the market and wealth creation in the society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Crook C., The good company, „The Economist" Jan 20th 2005.
 2. European Commission, Green Paper on Corporate Social Responsibility; Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001)366.
 3. European Commission, Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on CSR, COM(2006)136.
 4. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, MA, 1984.
 5. Klimczak В., Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1999.
 6. Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 7. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 8. Nestle, The Nestle Concept of Corporate Social Responsibility as Implemented in Latin America, Switzerland 2006.
 9. Porter M.E., Kramer M.R., The competitive advantage of corporate philanthropy, „Harvard Business Review" December 2002.
 10. Porter M.E., Kramer M.R., The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, „Harvard Business Review" December 2006.
 11. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005.
 12. Svendsen A., The Stakeholder Strategy. Profiting from Collaborative Business Relationships, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1998.
 13. World Resources Institute, International Finance Corporation, The Next 4 Billion. Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid, Washington 2007.
 14. Zadek S., Responsible competitiveness: Reshaping global markets through responsible business practices, „Corporate Governance" 2006 vol. 6 no 4, s. 334-348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu