BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubów Adam
Tytuł
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Situation of The Disabled on the Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 121-132, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Labour market, Corporate Social Responsibility (CSR), Disabilities employment activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jeśli przyjąć, że bogactwo przedsiębiorstwa wyznaczają cztery podstawowe elementy, takie jak: jego reputacja, relacje z otoczeniem, wyczulenie na potrzeby otoczenia oraz efektywne wykorzystanie jego zasobów i podnoszenie wartości, to można przyjąć, że jednym z celów współczesnego przedsiębiorstwa jest jego odpowiedzialność za sytuację na rynku pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych. Według danych z ostatniego spisu powszechnego w Polsce z 2002 roku, populacja osób niepełnosprawnych liczyła ok. 5,5 milionów osób, czyli o około 50% więcej niż w 1988 roku. Oznacza to, że niepełnosprawni stanowią ponad 14% populacji kraju. Powstaje pytanie, dlaczego w Polsce tak mało jest zatrudnionych osób niepełnosprawnych, mimo korzystnej pomocy finansowej, z jakiej mogą korzystać pracodawcy. Przyczyna może tkwić m.in. w niedoinformowaniu pracodawców o możliwości takich dofinansowań, w lęku samych pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, w braku aktywność osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy. Jest jednak nadzieja, że wzorem krajów rozwiniętych, także i polscy pracodawcy będą w przyszłości w większym stopniu kierować się odpowiedzialnością społeczną, widząc w tej strategii dobry instrument marketingowy, który poprawi reputację i zwiększa konkurencyjność ich firm.

The activity of a modern enterprise has a fundamental influence on the life of every social group, the employees as well as the whole society. The social function of the enterprise is expressed by its responsibility for the situation on the labour market, especially of groups of frail persons. Such j a community is in Poland the constant growing group of disabled persons. According to the data of the last Polish general inventory in 2002, the population of the disabled had 5.5 million people, i.e. I about 50% more than in 1988. There are less than '/4 of the population of the disabled occupied, what щ is due to many reasons: deficiency of information about the possibilities of subsidization of the occupation of the disabled, employers' anxiety of the employment of disabled persons, lack of activity of the disabled in search for a job. Many of the specified reasons of the lack of activity of the disabled persons arise from the attitude and behaviour of the employers. But there is hope that following the example of more I developed countries, also Polish employers will in the future be guided by the social responsibility. In long term this strategy will prove a good marketing instrument which improves the reputation and I increases the competitiveness of their companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. R. Niestrój, AE, Kraków 2002.
 2. Błędowski P., Polityka społeczna wobec problemu niepelnosprawności osób starszych, [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, red. A. Rączaszek, AE, Katowice 2006.
 3. Frąckiewicz L., Sytuacja socjalno-bytowa osób niepełnosprawnych, [w:] Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, W. Koczar, AE, Katowice 2006.
 4. Gasińska M., Zakłady pracy chronionej, [w:] Niepełnosprawni w środowisku społecznym, red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 1999.
 5. Gasparski W., Decyzja i etyka w lobbingu i biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 6. Kowalczyk O., Polityka społeczna wobec niepełnosprawności - teoria i praktyka, [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, red. A. Rączaszek, AE, Katowice 2006.
 7. Król M., Przybyłka A., Rynek pracy osób niepełnosprawnych, [w:] Niepełnosprawni w środowisku społecznym, red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 1999.
 8. Ligarski M.J., Nowak M., Jakość studiowania osób niepełnosprawnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 4.
 9. Osoby niepełnosprawne, www.mpips.gov.pl.
 10. Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.
 11. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2006.
 12. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu, DzU Nr 215, poz. 2186.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, DzU nr 114, póz. 1194 z późn. zm.
 14. Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy, red. P. Dittmann, J. Dziechciarz, Z. Hasińska, K. Tausz, AE, Wrocław 2006.
 15. Śleszyński P., Niepelnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego Spisu Powszechnego, "Polityka Społeczna" 2006 nr 9.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU nr 123 z 1997 r. poz. 776 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu