BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszczak Lidia, Mierzwińska Liliana, Ujda-Dyńka Beata
Tytuł
Podstawy właścicieli małych przedsiębiorstw wobec problemu bezrobocia oraz ich rola w procesie tworzenia nowych miejsc pracy (na przykładzie subregionu tarnobrzeskiego)
Attitudes of Small Enterprises Owners towards Problem of Unemployment and Their Role in Process of Creating New Jobs Based on the Example of Tarnobrzeg Subregion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 110-120, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Tworzenie miejsc pracy
Small business, Corporate Social Responsibility (CSR), Job creation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy, na podstawie badań empirycznych, przedstawili rolę i znaczenie małych przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc, jako przejaw zewnętrznej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Podstawowe pytanie sprowadzało się do rozstrzygnięcia kwestii, czy badane przedsiębiorstwa mają określony potencjał rozwojowy, którego konsekwencją będzie kreacja nowych miejsc pracy, czy też nastawione są na przetrwanie i stworzenie zabezpieczenia dla swoich właścicieli? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie, autorzy starali się udzielić na podstawie analizy i oceny wybranych uwarunkowań rozwoju badanych przedsiębiorstw, m.in.: kompetencji zatrudnionych pracowników, oczekiwanych kompetencji i umiejętności potencjalnych pracowników, innowacyjności, stosowanych strategii rozwoju. Badania zostały przeprowadzone w tarnobrzeskim regionie przemysłowym.

The aim of this article is to present the role and meaning of small enterprises in creating new jobs in the former Tarnobrzeg district. The article presents the results of empirical research carried out to identify the recognized values and feeling of entity influencing the attitude of studied entrepreneurs. The second part of the article describes the social influences of enterprises and their influence on creating new jobs and characterizes other entities responsible for reducing the unemployment rate in the region based on the research of small business entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Klimczak В., Kierownictwo spółek wobec problemu społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, PWN, Warszawa 1999.
  2. Korzeniowski K, Zieliński R, Daniecki W., Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
  3. Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa 1988.
  4. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  5. Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1997.
  6. Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu, red. M. Nowicka-Kozioł, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
  7. Rok B., Partnerstwo społeczne jako podstawa polityki gospodarczej UE, [w:] Zrównoważony rozwój, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2002.
  8. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2003.
  9. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
  10. Wojcieszke B., Psychologia postaw i ocen, GWP, Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu