BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska Edyta, Levytska Ganna
Tytuł
Nowe tendencje w zachowaniach polskich konsumentów na rynku usług gastronomicznych
New trends in Polish consumer behavior in foodservice market
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 8, s. 23-26
Słowa kluczowe
Gastronomia, Konsument, Zachowania konsumenta, Usługi konsumpcyjne, Placówki gastronomiczne, Centra handlowe
Gastronomy, Consumer, Consumer behaviour, Consumer services, Catering establishments, Shopping centres
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule są przedstawione najważniejsze trendy, charakteryzujące rozwój usług gastronomicznych w Polsce. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój sektora usług gastronomicznych w Polsce. Branża gastronomiczna rozwija się ilościowo oraz jakościowo poprzez zmianę struktury placówek oraz wzbogacenie oferty usług. Popularność żywienia poza domem wśród konsumentów wzrasta pod wpływem zmiany ogólnego modelu konsumpcji, spowodowanej czynnikami o charakterze ekonomicznym, demograficznym i kulturalnym. Wśród najważniejszych tendencji w branży gastronomicznej należy wymienić rozwój sektora fast casual, wzrost popularności placówek oferujących żywność prozdrowotną, ekologiczną, etniczną, a również wzrost zainteresowania konsumentów gastronomią handlową. (abstrakt oryginalny)

This paper provides an overview of major food trends in Poland and changes in Polish foodservice market. During last years the fast development of food service sector is noticed. Changes in eating habits were caused by changes of demographic and economic factors and more hectic lifestyles stimulated demand for foodservice. Polish consumers have less time for cooking, they are more health conscious, and have higher aspirations. Mentioned changes have caused a rapid development such kind of eating places as fast casual, vegetarian restaurants, places offered healthy food, ethnic cuisines, in particular polish. It is also hypothesized that eating out in the shopping malls becomes a popular form of spending pleasure time and it can be a future trend of development of Polish food service market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Berbera, Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 2. R. Boruc, Lunch w hipermarkecie, "Poradnik Restauratora" 2006, nr 11.
 3. A. Ivanicius, Dokąd podąża gastronomia w Europie, Konferencja Food Business Forum, Warszawa 2006.
 4. E. Kochlewska, Siedem tłustych lat, "Nowości Gastronomiczne" 2006, nr 11.
 5. E. Kwiatkowska, Smak Tajlandii, "Świat Hoteli" 2007, nr 5.
 6. E. Kwiatkowska, G. Levytska, Pora na sushi, "Nowości Gastronomiczne" 2007, nr 2.
 7. S. Malatesta, S. Weiner, W. Yang, The Slow Food Companion, Italy 2006.
 8. J. Marczuk, Etniczna nisza, "Nowości Gastronomiczne" 2007, nr 1.
 9. J. Pieńczykowska, Trudny rynek, "Raport: Nowości Gastronomiczne" 2005.
 10. T. Sondej, Handel w gospodarce. W: Współczesna ekonomika usług, praca zbior. pod red. S. Flejterskiego i in., PWN, Warszawa 2005.
 11. D.L. Uzzel, The Myth of the Indoor City, "Journal of Envirronmental Psychology" 1995, nr 15.
 12. S. Zakowska-Biemans, K. Gutkowska, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu