BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadrożniak Hubert E.
Tytuł
Zgromadzenia publiczne jako forma udziału obywateli w życiu społecznym
Public Gatherings as a Form of Civic Participation in Social Life
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 5, s. 63-70, streszcz., summ.
Słowa kluczowe
Świadomość społeczna, Komunikowanie społeczne, Zachowania społeczne
Public awareness, Social communication, Social behaviour
Abstrakt
Artykuł omawia kluczowe zagadnienia pojawiające się w trakcie organizacji i przebiegu zgromadzenia publicznego, jego celem jest m.in. przedstawienie i analiza istniejących rozwiązań oraz problemów związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem w praktyce. Prezentuje obowiązujące przepisy prawa w omawianym zakresie (w tym regulacje szczególne). Zawiera ponadto postulat legalizacji zgromadzeń spontanicznych, wiele miejsca poświęcając też zagadnieniom wykorzystania drogi publicznej w szczególny sposób w związku z organizacją zgromadzenia publicznego. Został opracowany z wykorzystaniem ogólnodostępnej literatury oraz orzecznictwa. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the key issues which appear during the organisation and course of a public gathering. Its objectives include the presentation and analysis of existing solutions, as well as problems related to their correct functioning in practice. Furthermore, it contains a postulate to legalise spontaneous gatherings, while devoting a great deal of attention to issues regarding the use of public roads in a specific manner in connection with the organisation of public gatherings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bodnar, M. Ziółkowski, Zgromadzenia spontaniczne, „Państwo i Prawo" 2008/5, s. 44 oraz cyt. tam orzecznictwo TK.
 2. M. Budyn-Kulik, M. Mozgawa, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007, s. 172-173 i 179 oraz cyt. tam literatura.
 3. P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń. Warszawa 1996, s. 6.
 4. M. Domagalski, Spontaniczna obrona Rospudy - legalna, „Rzeczpospolita" z 17.10.2008 r., http://www.rp.pl/artykul/4,205902_Spontaniczna_obrona_Rospudy _legalna_.html
 5. D. Egierska, w: J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980, s. 139.
 6. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 86 i n.
 7. W. Skrzydło, Komentarz do art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: W Skrzydło (red.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002.
 8. P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2007, s. 65 i n.
 9. P. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 122.
 10. L. Wiśniewski, Wolność zgromadzeń w świetle prawa o zgromadzeniach, „Państwo i Prawo 1991/4.
 11. A. Wróbel, Wolność zgromadzania się, w: W Skrzydło (red.). Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. III, Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002, s. 11.
 12. M. Ziółkowski, Pytanie o zgromadzenia spontaniczne, „Biuletyn Informacyjny Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka" 2008/1-2, s. 3.
 13. K. Żaczkiewicz-Zborska, Trybunał Konstytucyjny o wolności i prawie do wypowiadania poglądów podczas demonstracji, „Gazeta Prawna" z 11.07.2007 r., http://prawo.gazetaprawna.pl/orzeczenia/25773,tk_swoboda_demonstracji_gwarantuje_demokracje.html
 14. http://elblag.samorzady.pl/index.php?mod=27&id=135&more=l
 15. http://www.um.cieszyn.pl/zgromadzenia-publiczne,124.html
 16. http://www.wom.warszawa.pl/index_karta.php?adres=259&kat=41
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu