BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Regnowski Piotr
Tytuł
Rola wymiany informacji o Vat w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
The Role of the VAT Information Exchange in Intra-Community Transactions
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2008, nr 7, s. 81-92
Słowa kluczowe
Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT), Transakcje eksportowo-importowe, Przepływ informacji
Taxes, Value Added Tax (VAT), Export-import transactions, Data flow
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na system wymiany informacji o wewnątrzwspólnotowych transakcjach w zakresie Vat, jako jednej z metod zwalczania występujących nieprawidłowości oraz ocena roli wymiany informacji w kontrolowaniu prawidłowości realizowanych transakcji wewnątrzwspólnotowych.(fragment wstępu)

The purpose of this article is to point out the VAT Information Exchange System in internal transactions as one of methods to fight the irregularities appearing and to assess the role of the information exchange in controlling the regularities in the intra-community transactions.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm.
 2. Jednolity Akt Europejski, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/ 11986U.doc, z dnia 24.06.07 г., art. 13.
 3. Ligthart J. E.,, Information sharing for consumption tax purposes: An empirical analysis, Information Economics and Policy, Nr 19 (2007), 24-42.
 4. Na oszustwach fiskus traci 2,6 mil złotych, Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2006, Nr 149 (1767).
 5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 331 z 5.11.2004 r.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г., art. 22-27.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г., art. 23.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г., art. 8.
 10. Traktat o Unii Europejskiej - Maastricht, 7 lutego 1992 г., http://wwwl.ukie.gov.pl/ HLP/files.nsf/a50f2d318bc65d9dcl256e7a003922ed/17fba2eclb7e8c35cl256e7b004al69e?OpenDocument, z dnia 24.06.2007 г., art. 2.
 11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., art. 42.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., art. 97, ust. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu