BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Tadeusz, Szymański Piotr
Tytuł
Praktyczne problemy stosowania koncepcji zarządzania wartością - VBM
Practical Problems of the Use of Value - VBM Management Concept
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 235-244, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Koszt kapitału, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Capital cost, Value Based Management (VBM), Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono praktyczne uwarunkowania i problemy, jakie polska praktyka gospodarcza może napotykać przy realizowaniu koncepcji VBM. Opisano przyczyny popularności koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wskazano na bariery monitorowania koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

This paper concentrates on three theses: 1. VBM becomes dominant management concept in the world and Poland. 2. VBM integrates other management theories therefore this concept is very popular. 3. Infrastructures such as rating agencies, databases are necessary condition for initiation efiiciency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Backman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 5. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Dimson E., Marsh P., Staunton M., Century of Investment Returns, ABN-Amro/LBS, 2000.
 7. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław 2002.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Europe's New Capitalists, "Fortune" 1999 Feb 15.
 10. Haspeslagh P., Nodo T., Boulos F., It's Not Just About the Numbers, "Harvard Business Review" 2001 nr 7-8.
 11. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 12. Jeżak J., Zarządzanie zorientowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 1998.
 13. Knight J.A., Valué based management, McGraw Hill, New York 1997.
 14. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2000.
 15. Mills R.W., Weinstein B., Zarządzanie wartością firmy - jak pogodzić perspektywy udziałowców i pozostałych interesariuszy? www.az.com.pl/biblioteka/mills.html.
 16. OFE będą działać w porozumieniu, "Parkiet" 2002, 8 marca.
 17. Rapapport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 2000.
 18. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 19. Strategia wzrostu wartości firmy, red. A. Szablewski, Poltex, Warszawa 2002.
 20. Valué Based Management: The growing importance of shareholder value in Europe, A European Research Report, KPMG, 1999.
 21. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu