BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubów Leon
Tytuł
Zarządzanie partycypacyjne w polskich przedsiębiorstwach
The Participating Management in Polish Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 281-289, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Psychologia zarządzania, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strategic management, Psychology of management, Personnel participation in management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem na sprawne funkcjonowanie organizacji. Opisano podstawowe formy partycypacji pracowniczej. Wskazano na bariery ze strony menadżerów oraz pracowników przy wdrażaniu zarządzania partycypacyjnego.

The discussion about worker participation in Polish enterprises has had an ideological character instead of economical. The direct participation that has greater influence on economical results of enterprises and their growth has not became widespread in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk B., Od współzarządzania do samorządności, MAW, Warszawa 1984.
 2. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego,PWE, Warszawa 1993.
 3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 4. Doktór K., Stosunki współpartnerstwa w zakładzie pracy, "Humanizacja Pracy" 1996 nr 5. Europejskie Rady Zakładowe, Europejski Instytut Związkowy i Fundacja F. Eberta, Warszawa 1992.
 5. Giblin L, Umiejętność postępowania z innymi, Olimex, Kraków 1993.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, ABC, Warszawa 1998.
 8. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, ABC, Warszawa 1996.
 9. Kowalik T., Prywatyzacja a partycypacja, referat na konferencję pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce", SGH-MPW-UWP, Warszawa 1994.
 10. Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 11. Petersen D., Hillkirk J., Nowe pomysły zarządzania na lata 90. Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernu Forda, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 12. "Polityka Społeczna" 1992 nr 10.
 13. Rudolf S., Wprowadzenie, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, red. S. Rudolf, UŁ, Łódź 2001.
 14. Skompińska K., Informacje, negocjacje, szczypta władzy (O Europejskich Radach Zakładowych), "Gazeta Wyborcza" 18 grudnia 2003.
 15. Wilk A., Pracodawcy wobec własności pracowniczej, referat na konferencję pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce", SGH-MPW-UWP, Warszawa 1994.
 16. WratnyJ., Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku, "Polityka Społeczna" 1997 nr 11-12.
 17. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia o warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu