BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa
Tytuł
Ewolucja outsourcingu i skutki jego zastosowania w wybranych sektorach przemysłu
Outsourcing Evolution and Results of Its Application in Selected Industries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 335-341, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Górnictwo węgla kamiennego, Hutnictwo, Outsourcing
Enterprise management, Restructuring of enterprises, Hard bituminous coal mining, Metallurgy, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono realizację koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach. Opisano główne obszary jego zastosowania i skalę występowania w wybranych sektorach. Wskazano na słabe strony opisywanej koncepcji zarządzania.

In this article, in synthetic way, examples of outsourcing evolution are presented, which change contemporary structures of business. Outsourcing becomes more and more popular in Poland - in all kinds of enterprises and public sector. Results of outsourcing used in some industries are not satisfying enough.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendor-Samuel P., Turning Lead into Cold: Demystifying of Outsourcing, Edward Executive Excellence Publishing, 2002.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 3. PJ GayC.L, Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 4. Kakabadse A., Kakabadse N., Outsourcing Best Practice: Transformational and Transactional Considerations, "Knowledge and process Management" 2003, vol. 10, nr 1.
 5. Kraśnicka T., Tworzenie nowych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji organizacyjnej (aspekty efektywnościowe), [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, PAN Oddział w Krakowie TNOiK, Kraków 1998.
 6. Kraśnicka T., Wydzielanie funkcji ze struktury firmy - szanse i zagrożenia, "Pracodawca i Pracownik" 2002, nr 11 (67).
 7. Krejner-Nowecka A., Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 8. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Outsourcing jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, red. H. Bieniok, AE, Katowice 2003.
 9. Palvia S.C.J., Gobai Outsourcing of IT and IT Enabled Services: Impact on US and Global Economy, "Journal of Information Technology. Cases and Applications" 2003, vol. 5, nr 3.
 10. Szunal A., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych sektorów polskiego przemysłu, AE, Katowice (praca doktorska).
 11. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 12. Trocki M., Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu