BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borek-Wojciechowska Regina, Kłokow Sylwia
Tytuł
Ocena jakości życia osób chorych : przegląd badań prowadzonych w polskich zakładach opieki zdrowotnej
Evaluation of life quality of patients : Review of research in Polish healthcare institutions
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 2, s. 14-21, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Ocena jakości życia, Opieka zdrowotna
Quality of life, Life quality assessment, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy dokonano przeglądu zgromadzonych badań oceny poziomu jakości życia grup osób z określonymi problemami zdrowotnymi, które zostały przeprowadzone w polskich warunkach. W przedstawionym przeglądzie badań oceny jakości życia skoncentrowano się na rodzajach zastosowanych narzędzi badawczych oraz zwrócono uwagę na grupy schorzeń, które ze względu na swój charakter przesądziły o dokonaniu u pacjentów pomiarów jakości życia.(abstrakt oryginalny)

The paper reviews surveys of life quality of groups with specific health problems conducted in Polish conditions. The review concentrates on types of research tools and focuses on groups of health conditions which determined patients to be assessed with regard to their quality of life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cambpell A., Converse P.E. (1976) The quality of American life. Russel Sage Fundation, New York.
 2. Czech M. (2006) Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 3. Velikova G., Stark D., Selby P. (1999) Quality of Life Instruments in Oncology. European Journal of Cancer, 11, 1571-1580.
 4. Tobiasz-Adamczyk B. (2000) Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Sokolnicka H. (2000) Jakość życia pacjentów ze złamaniem w obrębie bliższej nasady kości udowej leczonych operacyjnie w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Nowa Medycyna - Ortopedia IV, 9.
 6. Walden-Gałuszko K. (1994) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Mess E., Zatoka R., Jonak K., Lisowska A., Dybko J. (2006) Jakość życia chorych z nowotworem pęcherza moczowego. Onkologia Polska, 9 (4), 162-165.
 8. Jabłońska I., Czupryna A., Kulig J., Legutko J. (2006) Przednia resekcja odbytnicy -wybrane aspekty jakości życia chorych. Współczesna Onkologia, 10 (9), 449-54.
 9. Wojewoda B., Juzwiszyn J., Durlej S., Mess E., Tomaszewska B., Misiak K., Biela I.W. (2006) Jakość życia chorych ze stomią. Onkologia Polska, 9 (4), 184-188.
 10. Ponczek D., Nowicki A., Zegarski W., Banaszkiewicz Z. (2006) Ocena jakości życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka odbytnicy w aspekcie czynników społeczno-demograficznych. Współczesna Onkologia, 10(4), 164-170.
 11. Mess E., Szmyd K., Wójcik D., Kempińska E. (2005) Jakość życia pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Onkologia Polska, 8 (3), 158-161.
 12. Nowicki A., Rządkowska B. (2005) Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współczesna Onkologia, 9, 396-403.
 13. Zimmer-Nowicka J., Morawiec-Bajda A. (2007) Rehabilitacja głosu i jakość życia chorych po laryngektomii całkowitej z wszczepionymi protezami głosowymi Provox. Otorynolaryngologia, 6(1), 39-44.
 14. Czech M., Piwek A., Halik J. (2001) Ocena jakości życia chorych na przewlekłą niewydolność żylną leczonych różnymi metodami a ocena jakości świadczonych usług. Zdrowie Publiczne, 111(1), 20-25.
 15. Trepto D., Rogowski-Tylman A., Maraszyński M. (2007) Wpływ leczenia operacyjnego na jakość życia chorych z pierwotnymi żylakami kończyn dolnych. Polski Merkuriusz Lekarski, XXII, 128, 117.
 16. Grazda P. W. (2005) Ocena jakości życia chorych na przewlekłą niewydolność żylną przed i po zastosowanym leczeniu. Praca doktorska.
 17. Szcześniak P., Kręćki R., Hoffman E., Orszulak-Michalak D. (2008) Jakość życia chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową. Farmacja Współczesna, l, 11-15.
 18. Sapilak B.J., Kurpas D., Steciwko A.F., Melon M. (2006) Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów. Problemy Lekarskie, 45(3), 89-93.
 19. Chełmińska M., Werachowska L., Niedoszytko M., Bolałek M., Szymanowska A., Damps-Konstańska L, Słomiński J.M., Jassem E. (2007) Jakość życia chorych na astmę dobrze i źle kontrolowaną. Pneumonologia i Alergologia Polska, 75, 70-75.
 20. Hajduk A., Owsianowska J., Robaszkiewicz R., Michałowska Z. (2008) Ocena jakości życia pacjentów ze schizofrenią. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89 (3), 437-440.
 21. Konieczna Z., Jarema M. (2003) Uwarunkowania jakości życia u chorych na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa.
 22. Książek J., Waleńska G. (2007) Ocena jakości życia w procesie pielęgnowania chorych operowanych w obrębie klatki piersiowej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, l, 11-15.
 23. Madaj A., Ziora D., Kozielski J., Więckowska E. (2004) Jakość życia u dzieci chorych na astmę oskrzelową - korelacja z badaniami czynnościowymi układu oddechowego. Alergia Astma Immunologia, 9(1), 45-9.
 24. Murawa D. ( 2005) Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo-jelitowego. Dzienniki Naukowe, 2 (1), 9-48. [25] Olewicz-Gawlik A., Hrycaj P. (2007) Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - badania własne i przegląd literatury. Reumatologia, 45 (6), 346-349.
 25. Opara J., Jaracz K., Brola W. (2006) Aktualne możliwości oceny jakości życia w stwardnieniu rozsianym. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 40 (4), 336-341.
 26. Terlecka J., Majewski W. D. (2007) Badanie jakości życia pacjentek operowanych sposobem laparoskopowym lub klasycznym z powodu niepowikłanej kamicy pęcherzyka żółciowego. Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 53 (1), 43-52.
 27. Wojewoda B.G., Rosińczuk-Tonderys J., Juzwiszyn J. (2002) Jakość życia chorych po leczeniu operacyjnym chorób tarczycy. Streszczenie badania naukowego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wydział Zdrowia Publicznego, Wrocław.
 28. Wdowiak L., Borowska K., Szymańska J. (2004) Narzędzia do pomiaru jakości życia pacjentów z chorobami skóry. Zdrowie Publiczne, 114 (4), 575-580.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu