BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewski Andrzej (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Techniczna i konsumencka ocena wyrobu
Product technical and consumer assessment
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 2, s. 48-55, bibliogr. 10 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Innowacyjność, Rozwój produktu, Ocena wyrobów
Commodity science, Industrial commodities, Innovative character, Product development, Evaluation of products
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Human-Centered Design (HCD) to dogłębne poznanie i zrozumienie potencjalnych klien­tów. Zrozumienie ich określonych czynności, preferencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska, w jakim przebywają. TRIZ zorientowane jest na rozwiązywanie problemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych. TRIZ i HCD to zupełnie inne „filozofie" projektowania, wytwarzania i oceny wyrobów. Wydaje się jednak, że „spojrzenie" na wyrób zarówno z punktu widzenia metodologii TRIZ, jak i HCD jest szansą na właściwy, zgodny z oczekiwaniem konsumentów rozwój towarów, szczególnie towarów konsumpcyjnych. W artykule opisano przykładowe sytuacje, gdzie główny nacisk położony jest na użyteczność danego wyrobu (tu zastosowanie znajdują metody TRIZ) oraz obszary, gdzie większe znaczenie mają metody zastosowane w HCD. (abstrakt oryginalny)

Human-Centered Design (HCD) is a set of user-oriented principles, focused on a thorough understanding of consumer needs. TRIZ focuses on the innovativeness of technical devices. TRIZ and HCD represent quite different „philosophies" of the design, manufacture and assessment of goods. It seems, however, that the regarding of a product in the perspective of both TRIZ and HCD methodologies provides an opportunity for consumer-focused development of products, especially consumer goods. The paper presents the cases in which emphasis is laid on product usability (TRIZ methods are applicable) as well as those areas in which HCD methods play a more significant role.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajewski A. (2006) Metoda TRIZ w towaroznawstwie (TRIZ method in commodity science). Towaroznawcze Problemy Jakości, 4 (9), 9-15.
  2. Gajewski A. (2007) Metoda TRIZ w towaroznawstwie (cz. 2) (TRIZ method in commodity science, part 2. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3 (12).
  3. Pelt A.V., Hey J. (2006) Using TRIZ and human-centered design for consumer product development, Proceedings of the ETRIA TRIZ Future Conference 2006, Held in Kortrijk, Belgium, October 9th-11th, 2006 p. 71.
  4. Barney M., McCarty T. (2005) Nowa Six Sigma. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  5. Hippie J. (2006) The Use of TRIZ Principles in Consumer Product Design, Proceedings: Papers presented at the Altshuller Institute for TRIZ Studies Symposiums (TRIZ CONs) on TRIZ Methodology and Application, June 2006.
  6. Jana R. (2006) The World According to TRIZ, Business Week Online, May 2006.
  7. Mann D.L. (2006) Unleashing the voice of the product and the voice of the process. TRIZ J., June 2006.
  8. Runhua T. (2002) Voice of Customers Pushed By Directed Evolution. TRIZ Journal, June 2002.
  9. Sanders E., Converging Perspectives: Product Development Research for the 1990s, (http://www.maketools.com/pdfs/ConvergingPerspectives_Sanders_92.pdf (31.12.2007). [10] http://www.mazur.net/triz/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu