BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Walory turystyczne - istota i funkcje. Próba klasyfikacji
Tourist Values - Its Essence and Functions. A Classification Attempt
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 621, s. 73-87, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Marketing turystyczny, Rynek turystyczny, Turystyczne atrakcje, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Tourism marketing, Tourism market, Tourist attraction, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka w swojej pracy podjęła próbę klasyfikacji walorów turystycznych z punktu widzenia motywów podróży. Przedstawiła dotychczasowe klasyfikacje walorów turystycznych, oraz zaprezentowała ich charakterystykę.

The tourist attractions of a given country, region or city is made up of two component parts. They are on the one hand the tourist values i.e., the characteristics, phenomena and structures that satisfactorily meet the basic desires of the tourist, which contributed to his decision to travel out and on the other hand are tourist infrastructures that satisfy secondary needs that are the outcomes of the tourist changing his place of stay. It can therefore be said that tourist attractions are directly connected with values while being indirectly connected with infrastructures. That is why it becomes imperative to state, when mentioning attractiveness, what motives a given tourist engagement appeals to. This brings about the need to adequately classify the means of attaining the set goals of our journeys i.e., what values. The aim of the foregoing paper therefore is an attempt to systematize tourist values according to criteria of travel motives. In order to prove that contemporary classifications are in the light of present researches into tourism as well as in factual tourist business are less effective, the paper presents a different approach better suited to modern trends and tendencies in the tourist market. The paper presents a list of various categories as well as types of values for needs of tourism undertaken with cognitive, ethnic, relaxation, health, ambitious, religious and official motives behind it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
 2. Bartkowski T., Wypisy do geografii turystycznej, cz. 2, AWF, Poznań 1980.
 3. Bartoszewicz W., Łaciak J., Wielkość i struktura ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w Częstochowie, "Problemy Turystyki" 1994, nr l.
 4. Biznesmen w podróży, "Rynek Turystyczny" 1997, nr 13-14.
 5. Davidson R., Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 6. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1994.
 7. Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1977.
 8. Holloway J.C., Podstawy turystyki, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 9. Hołderna-Mielcarek B., Turystyka kongresowa - ważny segment gospodarki turystycznej, "Rynek Turystyczny - V lat Rynku Turystycznego" 1997, nr 21-22.
 10. Jagusiewicz A., Atrakcyjność kulturowa Polski dla turystyki etnicznej, "Problemy Turystyki" 1990, nr 1/2.
 11. Jagusiewicz A., Środowisko kulturowe Polski w aspekcie turystyki zagranicznej, Biuletyn Informacyjny 1989, nr 4(90).
 12. Kraskiewicz K., Turystyka etniczna Polaków, "Problemy Turystyki" 1990, nr 1/2 (47/48).
 13. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza "Ostoja", Kraków 1995.
 14. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998.
 15. Liszewski S., Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny w Polsce. Metodologia pomiaru i analizy ruchu turystycznego, "Problemy Turystyki" 1991, nr 1/2.
 16. Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
 17. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 18. Mikułowski B., Wstępna ocena walorów krajoznawczych Polski, "Czasopismo Geograficzne" 1976, t. 47, z. 3.
 19. Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski, pod red. O. Rogalewskiego, ZZT GKKFiT, Wrodaw 1971.
 20. Plan marketingowy turystyki wiejskiej dla Polski. Raport końcowy 30 X 1996, maszynopis, Tourism Development International, Warszawa 1996.
 21. Plan przestrzennego zagospodarowania turystycznego Polski do 1990 r., praca zbiorowa, IT i Komisja Planowania RM, Warszawa 1973.
 22. Przybyszewska-Gudelis R., Potencjał przestrzenny dla rozwoju turystyki w Polsce, "Problemy Turystyki" 1991, nr 1/2.
 23. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, IT, Warszawa 1979.
 24. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1974.
 25. Seweryn R., Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 541.
 26. Turystyka biznesowa w Polsce w latach 1997-2000. Szanse - możliwości - oferty, "Rynek Turystyczny" 1997, nr 13-14.
 27. Turystyka biznesowa w Polsce w 1996 r., "Rynek Turystyczny" 1997, nr 13-14.
 28. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 29. Wiatrak P, Czynniki określające rozwój turystyki na obszarach wiejskich, "Problemy Turystyki" 1995, nr 1/2.
 30. Wróblewski S., Produkty markowe turystyki biznesowej, "Rynek Turystyczny" 1997, nr 13-14.
 31. Wyrzykowski J., Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zeszyty Naukowe IT, Warszawa 1975, nr 2-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu