BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawik Jacek
Tytuł
Wybrane aspekty efektywności rolnictwa
The selected aspects of effectiveness of agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 1, s. 3-16, bibliogr. 28 poz
Słowa kluczowe
Efektywność rolnictwa, Efektywność ekonomiczna, Konkurencyjność rolnictwa, Rolnictwo zrównoważone
Efficiency in agriculture, Economic efficiency, Agricultural competitiveness, Sustainable agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę oraz rodzaje efektywności. W pierwszym rzędzie skoncentrowano się na efektywności ekonomicznej, wyróżniając jej poziom mikroekonomiczny, a następnie makroekonomiczny oraz społeczny. Zwracano przy tym uwagę na złożoność kwestii pomiaru elementów rachunku efektywności. W dalszej kolejności zaprezentowano istotę efektywności ekologicznej. Po zdefiniowaniu powyższych typów efektywności, można było odnieść się do kwestii ich relacji z konkurencyjnością, wielofunkcyjnością rolnictwa i jego zrównoważonym rozwojem. (abstrakt oryginalny)

The essence and types of effectiveness have been presented in the article. The author focused first of all on the economic effectiveness and distinguished its micro and macro-economic and social levels. The complicated character of measuring the elements of the effectiveness has been pointed out. The essence of ecological effectiveness has been presented as well. After having defined the above types of the effectiveness, the author discussed problems related to relationship between effectiveness and competitiveness, multi-functionality of agriculture and its sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahrens H.: Perspektiven der europäischen Agrar- und Ernährungswirtschaft nach der Osterweiterung der Europäischen Union. Berichte über Landwirtschaft. Band 81, No. 3, October 2003.
 2. v.Alvensleben R., Koester U., Langbehn C.: Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmertum in der Land- und Ernährungswirtschaft - Berichte über Landwirtschaft. Band 79, No. 2, Mai 2001.
 3. Asmild M., Hougaard L.J.: Economic versus environmental improvement potentials of Danish pig farms. Agricultural Economics. Vol. 35, No. 2, September 2006.
 4. Brandes W.: Wettbewerb in der Landwirtschaft aus Sicht der evolutorischen Ökonomik. Agrarwirtschaft. Jahrgang 49, Heft 8/2000.
 5. Bywalec Cz.: Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego. Gospodarka Narodowa, Nr 11-12/2005.
 6. Czupiał J.: Efektywność i inne elementy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz jej źródła, /w:/ Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace naukowe AE we Wrocławiu, 2005.
 7. Czymmek R: Nutzen der Ökoeffizienz-Analyse für Banken. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 57 Jahrgang. 15 Juni 2004.
 8. Grote W., Deblitz C., Stegmann S.: Vollkosten, Umweltstandards und Internationale Wettbewerbsfähigkeit. Berichte über Landwirtschaft. Band 79, No. 2, Mai 2001.
 9. Grzybowska K.: Efektywność zmian wprowadzanych do organizacji, /w:/ Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. SWSPiZ w Łodzi - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Łódź - Wrocław 2006.
 10. Heissenhuber A., Lippert Ch.: Multifunktionalität und Wettbewerbsverzerrungen. Agrarwirtschaft. Jahrgang 49, Heft 7/2000.
 11. Holstein-Beck M.: Szkice o pracy. Książka i Wiedza. Warszawa 1987.
 12. Holstein-Beck M.: Być albo nie być menedżerem. Infor. Warszawa 1997.
 13. Kasiewicz S., Rogowski W.: Ocena opłacalności inwestycji społecznych (ŚPI). Bank i Kredyt. Nr 1/2006.
 14. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. SGH. Warszawa 1997.
 15. Kopiński J.: Ocena efektów produkcyjno-ekonomicznych wybranych gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej w aspekcie rozwoju zrównoważonego. SERiA. Roczniki Naukowe, T. VIII, Zeszyt 1. Wydawnictwo WIEŚ JUTRA. Warszawa -Poznań 2006.
 16. Kurowski L.; Efektywność i opłacalność gospodarowania w okresie transformacji, /w:/ Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. SWSPiZ w Łodzi- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Łódź - Wrocław 2006.
 17. Langbehn C.: Der landwirtschaftlicher Unternehmer. Anforderungen und Chancen bei zunehmenden Wettbewerb. Agrarwirtschaft. Jahrgang 49, Heft 3-4/2000.
 18. Łasiński G., Chrnielewska M.: Efektywność organizacji a kultura organizacyjna, /w:/ Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. SWSPiZ w Łodzi - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Łódź - Wrocław 2006.
 19. Meffert H., Kirchgeorg M.: Marktorientiertes Umweltmanagement. Schaeffer – Peschel Verlag. Stuttgart 1993.
 20. Nowak W.A.: Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa. Rachunkowość. Nr 2 /2002.
 21. Osbert-Pociecha G.: Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa, /w:/ Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace naukowe AE we Wrocławiu. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2005.
 22. Reisch A.L.: Food-Chain-Politik - Element einer strategischen Neuorientierung der Agrarpolitik. Agrarwirtschaft, Jahrgang 55, Heft 7/2006.
 23. Runowski H.; Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo. Nr 3/2004.
 24. Rybicki W.: O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności, /w:/ Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 25. Stijn R., Knox Lovell A.C., Thijssen G.: Econometric Estimation of Technical and Environmental Efficiency: Ań Application to Dutch Dairy Farms. American Journal of Agricultural Economics. Vbl. 81, No.l February 1999.
 26. Węgrzyńska M.: Pomiar i prezentacja efektywności ekologicznej działań proekologicznych, /w:/ Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. SWSPiZ w Łodzi - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Łódź - Wrocław 2006.
 27. v.Witzke H.: Komparative Kostennachteile: Agrar-und Ernahrungsguterproduktion von Entwicklungsländern im internationalen Wettbewerb. Agrarwirtschaft. Jahrgang 52, Heft 6/2003.
 28. Zegar S.J.: Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem). SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu