BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krejner-Nowecka Anna
Tytuł
Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań
Outsourcing in Polish Companies During the Period of Transformation - Research Results
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 342-349, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Outsourcing
Political and systemic transformations, Restructuring of enterprises, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zastosowanie outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano wyniki badań nad polskimi przedsiębiorstwami, które zdecydowały się na ousourcing w latach 1995 – 2002. Opisano powody wydzielenia różnych funkcji z przedsiębiorstw i najczęściej występujące w związku z outsourcingiem problemy.

Outsourcing has become a standard part of doing business in most organizations, especially in the market economy. In Poland yet comparatively little research has been conducted about the practice. In particular, little research has been conducted about the outsourcing in Polish companies during the period of structural and ownership transformations i.e., 1990-2002. The research demonstrated that the costs reductions were the primary but not the only consideration of outsourcing. Most of the outsourcing decisions were undertaken when the companies start to participate in the National Investment Funds program and gain the other shareholder than the State Treasury. During the transformation period the advantages of outsourcing exceeded disadvantages in the examined companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bettis R.A., Bradley S.P., Hamel G., Outsourcing and Industrial Decline, "Academy of Management Executive" 1992, vol. 6, nr 2.
  2. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., Sposoby tworzenia organizacji sieciowych [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro-Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
  3. Jaworska M., Skowrońska A., Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w okresie transformacji systemowej, AE, Wrocław 2001.
  4. Lacity M.C., Willcocks L.P., An Empirical Investigation of Information Technology Souring Practices: Lessons from Expérience, "MIS Quarterly", 1998, wrzesień.
  5. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
  6. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zakres, kierunki, metody, AE, Kraków 1998.
  7. Przedsiębiorstwo w procesie transformacji; efektywność - restrukturyzacja - rozwój, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie - TNOiK - CECIOS, Warszawa-Kraków 2003.
  8. Romanowska M., Aspiracje rozwojowe polskich przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 24, SGH, Warszawa 2002.
  9. Sudoł S., Matuszak M., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2002.
  10. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu