BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Jabłoński Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski
Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 786, s. 43-67, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Kapitał społeczny, Nierówności społeczne, Rozwój kapitału ludzkiego, Nierówności dochodowe, Miary nierówności
Economic growth, Social capital, Social inequality, Development of human capital, Income inequalities, Inequality measures
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Finlandia, Irlandia, Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Grecja
Poland, Finland, Austria, Belgium, Germany, Spain, France, Greece
Abstrakt
Zdaniem autorów tego artykułu, nowe możliwości badania związków między wzrostem a nierównościami społecznymi w ramach endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego nie mogły przynieść zadowalających rezultatów z powodu zbyt zagregowanego sposobu pomiaru nierówności społecznych. Jak spróbują dowieść, syntetyczne miary nierówności są agregatem zbyt złożonym o składowych oddziałujących na wzrost gospodarczy różnokierunkowo. Artykuł jest poświęcony wyjaśnieniu konsekwencji tej kwestii dla wiarygodności wyników analiz empirycznych wpływu nierówności społecznych i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. (fragment tekstu)

The authors of this article show that existing analyses of such linkages as economic growth-income inequalities have been ineffective due to the overly aggregate measures of inequality used in research. In order to improve the effectiveness of empirical analyses in this area of research, the authors propose an original method for disaggregating inequalities into groups registering the income and cost effects of changes in inequalities on the demand and supply side. The research conducted by the authors in regard to Poland and eight other European Union countries confirms the usefulness of the methodology they propose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Rodrik D. [1994|, Distributive Policies and Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 109.
 2. Banerjee A.V., Durfo E. [2000], Inequality and Growth: What Can the Data Say?, Working Paper 7793, NBER, July.
 3. Barro R.J. [1999], Inequality, Growth and Investment, Working Paper 7038, NBER, March.
 4. Barro R.J. [2000], Inequality and Growth in a Panel of Countries, „Journal of Economic Growth”, vol. 5.
 5. Cardak B.A. [1999], Heterogeneous, Preferences, Education Expenditures and Income Distribution, „The Economic Record”, vol. 75, nr 228.
 6. Chen S., Ravallion M. [1997], What Can New Survey Data Tell Us Abort Recent Changes in Distribution and Poverty?, „The World Bank Economic Review”, vol. 11, nr 2.
 7. Croix D. de la, Doepke M. [2003], Inequality and Growth: Why Different Fertility Matters, „The American Economic Review”, vol. 93, nr 4.
 8. Deininger K., Squire L. [1996], A New Data Set Measuring Income Inequality, „World Bank Economic Review”, nr 10.
 9. Denninger K., Squaire L. [1998], New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth, „Journal of Development Economics”, vol. 57.
 10. Dollar D., Kraay A. [2002], Growth Is Good for the Poor, „Journal of Economic Growth”, vol. 7.
 11. Easterly W. [1999], Life During Growth, „Journal of Economic Growth”, vol. 4.
 12. Ferreira H.G. [2004], Inequality and Economic Performance. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, http://www.worldbank.org/poverty/inequal/index. htm, lipiec.
 13. Forbes K. [2000], A Reassessment of the Relation between Inequality and Growth, „American Economic Review”, vol. 90.
 14. Glomm G., Ravikumar B. [1992], Public versus Private Investment in Human Capital: Endogenous Growth and Income Inequality, „Journal of Political Economy”, vol. 100.
 15. Li H., Zou H. [1998], Income Inequality Is Not Harmful for Growth: Theory and Evidence, „Review of Development Economics”, vol. 2, nr 3.
 16. Lopez J.H. [2004], Pro-poor-pro-growth: Is There a Trade off?, Policy Research Working Paper, The World Bank, nr 3378.
 17. Lopez J.H. [2005], Pro-poor Growth: A Review of What We Know (and of What We don't), www.worldbank.org., lipiec.
 18. Mały rocznik statystyczny [2006], GUS, Warszawa.
 19. Perotti R. [1996], Growth, Income Distribution and Democracy, „Journal of Economic Growth”, vol. 1.
 20. Perrson T., Tabellini G. [1994], Is Inequality Harmful for Growth?, „American Economic Review”, vol. 84, nr 3.
 21. Rocznik statystyczny [1993-2006], GUS, Warszawa.
 22. Woźniak M.G. [1993], Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, IBR, Kraków.
 23. Woźniak M.G. [2004], Raport z badań statutowych pt. „Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu i ograniczania nierówności społecznych w Polsce”, nr 14/KMae/4/2004/S/125 zrealizowany w Katedrze Makroekonomii AE w Krakowie pod kierunkiem M.G. Woźniaka.
 24. Woźniak M.G. [2006a], Czy ekonomia musi być bezradna wobec zagrożeń globalnych ludzkości [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 25. Woźniak M.G. [2006b], Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródła nierówności społecznych. Przypadek Polski [w:] Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu