BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu
Enterprise Management in Turbulent Environment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 350-359, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody zarządzania
Change management, Enterprise management, Methods of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmieniającego się otoczenia. Przedstawiono cztery podstawowe zachowania się organizacji w konwencji zarządzania strategicznego. Szczegółowo zaprezentowano elastyczność zasobów i kompetencji.

The author proves the necessity of the paradigm change in management and organisation sciences. According to increasing environment turbulence the author says that the response of chaos should be the chaos. In connection with that the author suggests: 1. the category of strategic goals replacement by chances in environment and by ideas connected with value information, 2. solution in stocks flexibility on the border of organisation cohesion, 3. the acceptance of the enterprise in movement" conception.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D'Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring, Free Press, New York 1994.
 2. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as Simple Rules, "Harvard Business Review" (January) 2001, vol. 79, nr l.
 3. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 4. Kim W.C., Mauborgne R.A., Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth, „Harvard Business Review" (January-Februar") 1997 nr 75, s. 102-112.
 5. Krupski R., Teoria chaosu a zarządzanie, "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 2 (96).
 6. Krupski R., Elastyczność zasobów i kompetencji jako elementy strategii przedsiębiorstwa, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, t. 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
 7. Krupski R., Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 11.
 8. Masłyk E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Obłój K., Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Wydawnictwo WSPiZ im.L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 10. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, wyd. II, AE, Wrocław 1999.
 11. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, wyd. V, AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu