BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiński Piotr
Tytuł
Koncepcje i sposoby implementacji strategii
Concepts and Patterns of Strategy Implementation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 372-381, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
Enterprise management, Strategic management, Strategic potential of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano koncepcję zarządzania strategicznego. Opisano etapy procesu zarządzania strategicznego w koncepcjach wybranych autorów. Przedstawiono wyniki badań niemieckich naukowców M.K. Welge oraz A. Al.-Lahama w zakresie narzędzi stosowanych w procesie implementacji strategii. Przeanalizowano koncepcję „dźwigni zarządzania” R. Simonsa oraz koncepcję General Management Navigator (GMN) autorstwa G. Mullera – Stewensa i Ch. Lachnera.

The article raises, not often discussed in literature, the problem of strategy implementation. Different concepts, ways and instruments of the implementation presented. The author discuss the possibilities of concepts usage in Polish enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002..
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 3. Hahn D., Strategische Unternehmungsfiihrung - Grundkonzept, [w:] D. Hanh, B. Taylor, Strategische Unternehmungsplanung, Strategische Unternehmungsfiihrung, Phisica-Verlag, 1999.
 4. Hrebniak, Joyce, Implementing Strategy, 1984.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 6. Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, AE, Wrocław 2001.
 7. Kubiński P., Strategiczne zachowania przedsiębiorstw elektrociepłowniczych w warunkach transformacji polskiej gospodarki (praca doktorska), Wrocław 2002.
 8. Lehner J.M., Implementierung von Strategien. Konzeption unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutlichkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 9. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 10. Müller-Stevens G., Ch. Lachner, Strategiches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001.
 11. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 12. Pene J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 13. Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
 14. Simons R., The Levers of Control - How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1995.
 15. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000.
 16. Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcie i koncepcje, Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 17. Welge M.K., Al-Laham A., Stand der strategisches Planungspraxis in der deutschen Industrie, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1997 nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu