BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marsh Dorota
Tytuł
Zdolności absorpcyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie innowacjami
Absorptive Capacity versus Innovations Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 405-412
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Efektywność przedsiębiorstwa
Innovation management, Enterprise management, Enterprise innovation, Enterprise effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano zagadnienie innowacyjności przedsiębiorstw. Pokazano kierunki zmian w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano model W. Cohena i D. Levinthala, który przedstawia relacje pomiędzy zdolnością absorpcyjną przedsiębiorstwa, wiedzą generowaną zewnętrznie, własną działalnością badawczo - rozwojową przedsiębiorstwa a wiedzą ostatecznie przez nie wykorzystywaną. Podkreślono, że działalność badawcza instytucji naukowych stymuluje i wzmaga skalę i zakres działalności badawczo - rozwojowej prowadzonej w przemyśle.

Absorptive capacity is defined as an ability to evaluate and utilize outside knowledge, it and apply it to commercial ends. In this dynamic process accumulation of a prior related know allows a firm to create new ideas and more effectively absorb knowledge from outside sources, higher level of absorptive capacity, the more the likely the firm will be proactive in exploiting opportunities and will be more effective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arora A., Gambardella A., Evaluating Technological Information and Utilizing it: Scientific Knowledge, Technological Capability, and External Linkages in Biotechnology, "Journal of Economic Behaviour and Organisation" 1994, nr 24.
  2. Becker W., Peters J., Technological Opportunities. Absorptive Capacities and Innovation, Discussion Paper Series 2000, nr 195, Universiteat Augsburg, Institute for Economics.
  3. Cainarca G.C., Colombo M.G., Mariotti S., Agreements Between Firms and the Technological Cycle Model: Evidence from International Technologies, "Research Policy" 1992 vol. 21.
  4. Chesbrough H.W., The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2003 vol."44, nr 3.
  5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Lee D., Allen T., Integrating New Technical Staff: Implications for Acquiring new Technology, "Management Science" 1982, nr 28.
  7. Leśkiewicz I., Proinnowacyjne zachowanie podmiotów, [w:] Niektóre elementy transformacji systemu ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 99, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.
  8. Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Cambridge, MA 1982.
  9. Rosenberg N., Nelson R., American Universities and Technical Advance in Industry, "Research Policy" 1994, nr 23.
  10. The Rate and Direction of Incentive Activity; Economic and Social Factors, red. R. Nelson, Princeton 1962.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu