BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macias Jan
Tytuł
Międzynarodowe metodyki badań statystycznych działalności B+R oraz innowacji w świetle celów Strategii Lizbońskiej
International Methodics of Statistical Surveys on R&D and Innovations in Light of Goals Lisbon Strategy
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 9, s. 6-10, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Metodologia badań statystycznych, Strategia lizbońska, Innowacje
Methodology of statistical surveys, Lisbon Strategy, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd międzynarodowych metodyk statystyki działalności badawczo-rozwojowej. Omówiono innowacje w aspekcie pomiaru realizacji celów Strategii Lizbońskiej. Zaprezentowano wskaźniki społeczeństwa informacyjnego.

The article presents review of international methodics statistics on R&D and innovations OECD and EC/ EUROSTAT in measurement realization aspect of goals Lisbon Strategy. R&D activity, innovation activity and information technologies are mainstays of information society and knowledge - based economy. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, „Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 2.
 2. European Innovation Scoreboard 2006. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO-INNO Europe, Maastricht 2006.; European Innovation Scoreboard 2005, European Commission, Brussels 2006.
 3. Kruszka M., Innowacyjność gospodarki w wysokorozwiniętych krajach, „Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 8.
 4. Macias J., Gospodarka oparta na wiedzy - nowy paradygmat rozwoju, „Przegląd Organizacji" 2007, nr 10.
 5. Macias J., Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, „Problemy Jakości" 2008, nr 4.
 6. Niedbalska G., Prace metodologiczne w organizacjach międzynarodowych nad kapitalizacją i rachunkiem satelitarnym działalności badawczej i rozwojowej (B+R), „Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 2.
 7. Niedbalska G., Statystyka nauki i techniki (N+T). (Zarys ogólny i plany na przyszłość), „Zagadnienia Naukoznawstwa" 2005, nr 1.
 8. Niedbalska G., System badań statystycznych z zakresu nauki i techniki, „Zagadnienia Naukoznawstwa" 2001, nr 3-4.
 9. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data-Oslo Manual, OECD/EC/EUROSTAT, third edition, Paris 2005.
 10. Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data-TBP Manual, OECD 1990.
 11. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development - Frascati Manual, sixth edition, OECD 2002.
 12. Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2008.
 13. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators - Patent Manual, OECD 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu