BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sędkowski Tomasz
Tytuł
Ocena wyników polskich funduszy inwestycyjnych przy wykorzystaniu miar efektywności zarządzania portfelami papierów wartościowych
Evaluation of Investment Funds Results Using Effectiveness Measures of Management of Securities Portfolio
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 9-29
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Portfel papierów wartościowych, Efektywność inwestycji, Badanie efektywności inwestycji, Wskaźniki efektywności
Investment funds, Portfolio securities, Efficiency of investment, Research efficiency of investment, Effectiveness ratios
Abstrakt
W części pierwszej artykułu zaprezentowano proste i złożone mierniki stosowane do oceny efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych. W części drugiej przy wykorzystaniu tych mierników dokonano oceny wyników polskich funduszy inwestycyjnych działających w okresie od 1 lipca 2000 roku do 30 czerwca 2003 roku, w rozbiciu na poszczególne typy funduszy: obligacji, rynku pieniężnego, hybrydowe i akcyjne.

In the first part presented simple and advanced measures applied in evaluation of management effectiveness of investment funds portfolio. In the second part estimated results of Polish investment funds acting from the 1st of July 2000 to 30th of June 2003. Presented results divided into following types of funds: bonds, capital market, hybrid and shares.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodie Z., Kane A., Marcus A., Investments, Boston 1993, s. 804.
  2. Francis J., Investments. Analysis and Management, New York 1991, s. 654.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, Warszawa 1994, s.144.
  4. Mayo H., Investments. An Introduction, New York 1997, s. 845.
  5. Nowakowski J., Niedziółka P., Mieloszyk J., Portfel inwestycyjny banku. Konkurencja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Warszawa 2002, s. 185.
  6. Riepe M., Zils J., Are Enhenced Index Mutual Funds Worthy of Their Name?, Ibbotson Associates, grudzień 1997; http://www.Ibbotson.com, luty 2003.
  7. Stehle R., Grewe O., The Long-Run Performance of German Stock Mutual Funds, Humboldt-Universitaet zu Berlin, Draft: 15 maja, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu