BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwolak Waldemar
Tytuł
Bloki procesowe - alternatywa dla schematów czynnościowych w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności
Process packs - an alternative for flow diagrams in food safety management
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 9, s. 16-19, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Monitoring produkcji żywności, Produkcja żywności, Technologia produkcji żywności
Food production monitoring, Food production, Food production technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono nowy sposób prezentacji schematów produkcji i obrotu żywnością podczas wdrażania zasad HACCP. Jest on jedynm z przykładów możliwości uproszczenia realizacji zasad HACCP opisanych przez CAC FAO/WHO. Zaprezentowano uproszczony schemat produkcji potraw z zaznaczonymi blokami procesowymi.

Lack of unequivocal guidelines to HACCP rules during their interpretation and implementation in food manufacturing and retailing causes a significant complication of some HACCP steps. One of the steps is preparation of flow diagrams consisting of all food manufacturing and retailing processes. This paper presents a new proposal how to put into practice some simple process packs instead of extensive classical flow diagrams. Each of the process packs replaces a few technological steps leading to a simple process-pack diagram. Thanks to this transformation it is possible to get a significant simplification within the HACCP system documentation. The new simplified form of diagram is in accordance with a process approach required by ISO 9001 standard as well as by ISO 22000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CAC 2003, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application. Annex to CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003) - Recommended International Code of Practice. General Principles on Food Hygiene.
  2. Dzwolak W. 2008, Produkcja bezpiecznej żywności wg ISO 22000. Produkcja, obrót żywnością i gastronomia. BD Long, Olsztyn.
  3. FSA 2009, Safer food, better business for caterers. Safer food, better business for retailers. Food Standards Agency, http://www.food.gov.uk (dostęp 15 czerwca 2009r.).
  4. PKN-ISO/TS 22004: 2005. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wytyczne stosowania ISO 22000:2005.
  5. PN-EN ISO 22000: 2006, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
  6. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., s. l.
  7. Taylor E. 2008, A new method of HACCP for catering and food service industry. Food Control, 19: 126-134.
  8. Ustawa z dnia 26 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U.2006, Nr 171, póz. 1225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu