BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kancelarczyk Beata
Tytuł
Problemy zarządzania środowiskiem na poziomie gmin na wybranych obszarach Lubelszczyzny
Environmental Management Problems in Selected Areas of the Lublin Region
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 181-190, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Instrumenty ochrony środowiska, Finansowanie ochrony środowiska, Rola samorządów w ochronie środowiska, Parki krajobrazowe, Program Natura 2000, Edukacja ekologiczna
Environmental protection, Instruments for environment protection, Environmental protection financing, Role of local governments in environmental protection, Landscape parks, Natura 2000 Networking Programme, Ecology education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W artykule omówiono problem zarządzania środowiskiem w gminach: Łęczna, Puchaczów oraz Milejów. Wybrano je, ze względu na to że ich części tworzą wspólny obszar Natura 2000 oraz Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród urzędników tych gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz planowanie przestrzenne. Pytania ankiety dotyczyły m.in. dokumentów planistycznych i strategicznych, stosowanych instrumentów ochrony środowiska, programu Natura 2000, problemów rozwoju gminy, finansowania inwestycji oraz edukacji ekologicznej.

The Łęczna, Puchaczów, and Milejów villages are located to the east of the city of Lublin. The three villages are located within the Nadwieprzański Landscape Park and its buffer zone and feature a Natura 2000 environmental protection site. Local county councils are not prepared to pursue environmental management. This is the result of legal, political, and financial circumstances which the local authorities are unable to control. Environmental protection expenditures are very low. Few applications for European Union co-financing of environmental improvement projects are filed by the county. County employees responsible for environmental management do not have appropriate educational backgrounds and have no knowledge of EMAS. This situation could be changed via appropriate training programs and a gradual implementation of environmental management systems. What is really needed is the will to take action and pursue sensible initiatives. Several county councils could set up an association designed to manage local environmental resources in a competent manner. While the councils' will alone may not be enough to change things, it would be a good starting point. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., 2004, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, 486.
  2. Burchard-Dziubińska M. (red.), 2000, Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska-problemy, korzyści, zagrożenia, Wyd. Biblioteka, Łódź, 613.
  3. Fijałkowski D., 2003, Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 409.
  4. Gajdzik В., 2005, Zarządzanie środowiskowe w gminach - wybrane aspekty, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, 192.
  5. Paczyński В., Sadurski A. (red.), 2007, Hydrogeologia Regionalna Polski, t. II, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 11.
  6. Pochyluk R., Macniak M., Szymański J., Behnke M., Moora H., 2005, Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) - Poradnik dla Administracji, Konsorcjum firm Royal Haskoning Rotterdam, SEI Tallin, Lemtech Konsulting Sp. z o.o., Kraków, 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu