BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dej Magdalena
Tytuł
Zróżnicowanie postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast Polski południowej
Differences in Perception of Rural Youth by Inhabitants of Southern Polish Cities
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 59-72, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ludność miejska, Ludność wiejska, Młodzież, Postawy społeczne, Badania ankietowe
Rural areas, Urban population, Rural population, Youth, Social attitudes, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie powstało na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 1111 mieszkańców miast Polski Południowej i przedstawia opinię dorosłych mieszkańców tych miast na temat młodzieży wiejskiej. Zaprezentowano czynniki wpływające na niejednakowe postrzeganie młodzieży wiejskiej przez grupy osób zamieszkujących miasta. Czynniki te sklasyfikowano w trzech grupach: określające cechy osobowe respondentów, intensywność ich związków z obszarami wiejskimi oraz specyfikę miejsc ich zamieszkania. Przedstawiono również wielkość dystansu społecznego dzielącego młodzież wiejską od mieszkańców miast.

The aim of the research was to analyze the general views of urban dwellers on young people from the countryside as well as their views concerning specific characteristics (e.g. honesty, religiousness, openness) in comparison with analogous traits of young city dwellers. The second objective of the study was to determine the factors differentiating the perception of each characteristic trait of young country dwellers. Factors were placed in three broad categories: 1) personal traits of city inhabitants (education, sex, age), 2) intensity of city inhabitants' relationships with country dwellers, and 3) characteristic features of survey respondents' place of residence. The last goal of the research was to determine the social distance (measured on the Bogardus Social Distance Scale) between city dwellers and young people from the countryside as well .is to identifv the reasons behind the uneven magnitude of the measured social distance. The research was carried out in eleven cities in southern Poland. The selection criteria taken into account before choosing cities for research purposes were the following: city size, geographic location within its historical region, dynamics of its population growth between 1950 and 2000, and date when the given city w as granted "city rights". The data were collected via a survey of 1111 inhabitants of the cities selected. The results of the survey indicate that young people from rural areas are viewed differently by urban dwellers than are their counterparts from cities. Opinions expressed by urban dwellers were more positive than it was initially expected. The most important opinion-shaping factors were city dwellers' intensity of their relationship with rural areas and their level of education. Other key factors identified were various characteristic related to one's place of residence, especially considering Poland's various historical regions. Surprisingly, the social distance between the two analyzed groups is larger than It is suggested by the expressed views on young people from rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babbie K., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
  2. Bourdieu P., Passeron J.-C, 1990, Reprodukcja: element teorii system nauczania, PWN, Warszawa.
  3. Frenkel I. (red), 2003. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi: dekada przemian. Problemy i Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z. 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczpospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  5. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej IJ, Kraków.
  6. Jarco J., Dolińska G., 2002, Polskie uprzedzenia i stereotypy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław.
  7. Mitchell G. D., 1968, A Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London.
  8. Smith D. M., 1987, Geography, Inequality and Society, Cambridge University Press, Cambridge.
  9. Szafraniec K. (red.), 2006, Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi: ludzie - społeczność lokalna - edukacja. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
  10. Wojnowski J. (red.), 2001, Wielka Encyklopedia PWN, 5, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu