BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bałach-Frankiewicz Joanna
Tytuł
Przemiany demograficzne jako uwarunkowania miejskiego rynku pracy Jelcza-Laskowic
Demographic Changes Impacting Labor Market in Jelcz-Laskowice
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 11-23, wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Rynek pracy, Outsourcing, Offshoring, Regionalny rynek pracy, Statystyka ludności
Demographic transformation, Labour market, Outsourcing, Offshoring, Regional labour market, Population statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę wybranych czynników wpływających na funkcjonowanie miejskiego rynku pracy miasta Jelcz-Laskowice. Zaprezentowano przekształcenia lokalnego rynku pracy pod wpływem zachodzących przemian demograficznych, przedstawiono głównych inwestorów w Jelczu-Laskowicach oraz omówiono pojęcia outsourcingu i offshoringu. Przyjęty okres analizy demograficznej, ukazujący trendy przemian obejmuje lata 1997-2006.

The basic purpose of this study is to describe demographic changes and their influence on the formation of the labor market in Jelcz-Laskowice from 1990 to 2009. The analysis presented herein delves into issues concerning the labor market as well as unemployment in the bus company town of Jelcz-Laskowice. The paper also describes the age structure of the bus company workers and the local population in general. Finally, the bus workers' professional activity is analyzed from a social and demographic perspective. Current demographic and social issues in Jelcz-Laskowice Include slightly growing birth rates, growing numbers of young people, as well as changes in lifestyles that have, to some extent, adapted the local labor market to the needs of local residents. Demographic changes are "causing" development challenges for the town. For example: It has become necessary to ensure that a sufficient number of jobs exists for people entering "working age" and those relocating from other areas. The paper aims to present existing labor market conditions from a demographic perspective and to show the demographic perspectives of the residents of Jelcz-Laskowice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński K., 1994, Małe miasta w sieci osiedleńczej kraju, [w:] K. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.). Miasta polskie w dwudziestolecie prawa o miastach, Sekcja Socjologii Miasta PTS, Warszawa, 324-325.
  2. Długosz Z., 1997, Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, Czasopismo Geograficzne, 2, 227-232.
  3. Holzer J.Z., 2003, Demografia, PWE, Warszawa, 364.
  4. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2005, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, 470.
  5. Karpiński A., 2004, Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy, Polska 2000, Plus 2004, 1. 20-36.
  6. Rauziński R., 2004, Stałe i czasowe migracje zagraniczne a rynek pracy w Polsce, [w:] Mikołajowicz (red.), Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 31-40.
  7. Sytuacja demograficzna Polski. Synteza raportu i wnioski Rządowej Rady Ludnościowej (2000), Studia Demograficzne, 1 (137), 158-162.
  8. Taylor Z., 2002, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudniania, kształcenia i usług a codzienna rzeczywistość ludności miejskiej. Prace Geograficzne, 171, 238-239.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu