BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wład Joanna
Tytuł
Migracje mieszkańców Jarosławia na początku XXI w.
Migrations of Jarosław Inhabitants at the Beginning of the 21st Century
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 249-261, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Emigracja zarobkowa, Funkcje miasta, Mniejszości narodowe, Badania ankietowe
Population migration, Economic emigration, Town function, Ethnic minority, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Jarosław
Abstrakt
W artykule zaprezentowano kierunki i skalę współczesnych migracji mieszkańców średniego miasta na przykładzie Jarosławia. Wykorzystano w tym celu dane źródłowe z Urzędu Miasta Jarosławia oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w 2006 roku. Przedstawiono czynniki historyczne i ekonomiczne wpływające na migrację ludności.

The recent period of political transformation (1989 - present) influenced a number of social and economic processes in Polish cities. Two negative aspects of this transformation period have been unemployment and emigration. The subject matter of the research is the town of Jarosław - a midsize poviat town (approx. 40,000 inhabitants) located in the eastern part of the Podkarpackie Province. The inhabitants of Jarosław usually migrate within the boundaries of the Podkarpackie Province (Fig. 2) - this is true of approx. 70% of those who "emigrate" and approx. 80% of those who "immigrate". Departures or "emigrations" of inhabitants are more common than "immigrations" (Tab. 2). This is true both of "emigrations" to villages located in the vicinity of Jarosław (approx. 40% of "emigrations") and to large cities. Approx. 25% of "emigrants" settle in cities outside of the Podkarpackie Province - a significant number of people in this group leave for Kraków and Warsaw (Tab. 3). In the case of "immigration", the situation is similar. The inhabitants of villages are most likely to immigrate to cities. This is especially true of inhabitants of villages located in the vicinity of Jarosław. Almost 50% of the residents of Jarosław come from the surrounding Jarosław Poviat. Immigrants from other provinces are generally people who have previously lived in cities. Modern migration patterns of the inhabitants of Jarosław are influenced by historical factors. One can observe arrivals of "immigrants" from northern and western Poland which is related to the great migrations following WWII - including the so-called Vistula Resettlement Action. People also immigrate to Jarosław from the communities of Sieniawa and Adamówka. These communities belonged to the Jarosław Poviat prior to the redrawing of administrative borders in 1975. The tendency of people to emigrate is characteristic of a clear majority of small and midsize towns in Poland. The local government in Jarosław has taken a variety of steps to revive the town's economy. Nevertheless, investors tend to perceive this region of Poland as a less developed area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczkowski M., 2001, Austro-węgierskie fortyfikacje w Jarosławiu, Studia Historyczne, Rok XLIV, z. 4 (175), Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kraków, 609-624.
 2. Bogdanowski J., 1984, Problemy rewaloryzacji fortyfikacji systemu rozproszonego z przełomu XIX i XX w., Konserwatorska Teka Zamojska. Problematyka Konserwatorska Fortyfikacji Nowożytnych, cz. II, PP Pracownie Konserwacji Zabytków. Ośrodek Informacji Konserwatorskiej, Warszawa - Zamość, 65-84.
 3. Bogdanowski J., 1993, Fortyfikacje austriackie na terenie Galicji w latach 1850-1914, Krakowski Oddział Towarzystwa Polsko- Austriackiego, Kraków.
 4. Jelonek A., 1956, Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810-1955, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa.
 5. Konieczny Z., 2002, Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950, Archiwum Państwowe, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne, Przemyśl.
 6. Laska E., 2000, Działalność PUR na terenie byłego woj. rzeszowskiego (1944-1950), Rocznik Historyczno - Archiwalny, t. XIV, Archiwum Państwowe, Przemyśl, 151-214.
 7. Laskowski O. (red.), 1932, Encyklopedia Wojskowa, Towarzystwo Wiedzy Wojskowej i Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, t. III, Warszawa, 635-636.
 8. Malikowski R., 2003, Migracje, [w:] M. Malikowski (red.), Województwo podkarpackie na początku XXI w. Studia socjologiczne, Rzeszów, 28-38.
 9. Matczak A. (red.), 1999, Studia nad strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku, Wydawnictwo UL, Łódź.
 10. Matczak D., Szymańska D., 1997, Studia nad strukturą funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 11. Mikietyński P., 2002, Działania wojenne w rejonie Przemyśla w okresie 1914-1915, [w:] Twierdza Przemyśl w Galicji, Materiały pokonferencyjne, Przemyśl, 29-35.
 12. Pawlikowski G., Bujak K., 2004, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z powiatu jarosławskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, t. XV, Jarosław, 71-96.
 13. Rajman J., Górz В., 1995, Tendencje demograficzne i osadnicze na terenach przygranicznych Polski południowo-wschodniej, [w:] J. Kitowski, Z. Zioło (red.) Przemiany struktur społeczno-gospodarczych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa -Kraków-Rzeszòw, 329-345.
 14. Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, IGiGP UJ, Kraków.
 15. Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2000-2010, Aktualizacja na lata 2004-2010, 2005, Załącznik do Uchwały Urzędu Miasta 472/XLIV/05, Jarosław.
 16. Strategia Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2008-2015, 2008, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Jarosław.
 17. Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 200-2013, 2006, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.
 18. Warych-Juras A., 2007, Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków.
 19. Wład J., 2006, Miasta województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, Mielec.
 20. Wład J., 2008, Wybrane informacje o zmianach liczby ludności oraz o migracjach mieszkańców Jarosławia od początku XX w., Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, t. XVII, Jarosław, 157-173.
 21. Województwa w latach 1995-2003, Migracje międzywojewódzkie. 2005, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu