BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Stanisław
Tytuł
Przedsiębiorstwa a organizacje pozarządowe relacje międzysektorowe
Enterprises and Non-Governmental Organizations - Relations between Sectors
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 103-109, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Sektor prywatny, Współpraca międzysektorowa
Non-governmental organisation, Private sector, Cross-sector cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił cztery główne rodzaje relacji pomiędzy podmiotami sektora pozarządowego i rynkowego: współistnienie, konfrontacja, konkurencja i współpraca i przeanalizował różne uwarunkowania tej współpracy. Przytoczona przez autora argumentacja, może prowadzić do wniosku, że zarysowana w jednej z prognoz wizja, że wszystkie sektory publiczny, rynkowy i pozarządowy będą musiały rozwinąć kulturę współpracy opartą na celach, podziale odpowiedzialności i poszukiwaniu powszechnej zgody, bez narażania ich indywidualnych tożsamości, nie w pełni uwzględnia złożoność uwarunkowań relacji międzysektorowych. Może jednak, zdaniem autora, posłużyć jako punkt docelowy, do którego powinny zmierzać świadomi swojej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz działacze środowisk pozarządowych.

The aim of the article is to present possible relations between commercial sector and third sector. The author argues that there are four main kinds of these relations: coexistence, confrontation, competition and co-operation. Then he analyzes various conditions of co-operation. The last part of the article includes some data on co-operation between enterprises and non-governmental organizations in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Castineira A., Vidal P., Libre Blanc del Tercer Sector Civic - Social, za: A. Vernis, M. Iglesias, ?. Sanz, A. Saz-Carranza, Nonprofit Organizations. Challenges and Collaboration, Palgrave Macmillan, New York 2006.
  2. Elementarz III sektora, red. A. Gałązka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
  3. Halpern D., Social Capital, Polity Press, Cambridge 2005.
  4. Kamiński S., Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r., niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  5. Kramer R., Alternative paradigms for the mixed economy: will sector matter?, [w:] The Third Sector in Europe, red. A. Evers, J. Laville, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
  6. Michalak T., Wilkin J., Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup marginalizowanych - ujęcie ekonomiczne, [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kazimierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2003.
  7. Vernis A., Iglesias M., Sanz B., Saz-Carranza A., Nonprofit Organizations. Challenges and Collaboration, Palgrave Macmillan, New York 2006.
  8. Woźniak Z., Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002.
  9. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Scholar, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu