BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawara Paweł
Tytuł
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w polskim systemie ochrony zdrowia: autonomia i paternalizm
Corporate Social Responsibility in Polish Health-Care System: Autonomy and Paternalism
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 133-141, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Paternalizm, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ochrona zdrowia, Przemysł wysokich technologii, Etyka działalności gospodarczej
Paternalism, Corporate Social Responsibility (CSR), Health care protection, High-tech industry, Business activity ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora było wskazanie na relatywizm w podejściu do problematyki odpowiedzialności społecznej, w przedsiębiorstwach działających w oparciu o wysoką technologię, powiązanych z rynkiem usług medycznych. Teza autora brzmiała: odpowiedzialność społeczna rynku wysokich technologii i jej przejawy są bezpośrednio zależne od relacji wiążących dostawcę usług z odbiorcą oraz dostawcą usług z wytwórcą wysokich technologii. Zależność ta, jest dodatkowo pogłębiana przez funkcje płatnika w systemie ochrony zdrowia. Wcześniej jednak autor zwrócił uwagę na sokratejskie pytanie: czym jest ta odpowiedzialność? Zdaniem autora, jest to pytanie szczególnie ważne w kontekście rynku wysokich technologii stosowanych m.in. w medycynie.

The author takes up the question of postulate's realization of creation of four dimensions related with social responsibility in Polish health care system. The paper indicates relations between patients, health care officials and high-technologies producers from the side of methodology of Knowledge-Based Economy end Evidence-Based Medicine. The paper is based on author's experience in Polish health-care system from the side of National's Health Found research worker. As a conclusion the author gives as a matter at issue the virtue's ethics consequences of Corporate Social Responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biesaga T., Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny, "Medycyna Praktyczna" 2005 nr 6.
  2. Drucker F.F., Praktyka zarządzania, przekł. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski, Czytelnik Nowoczesność AE, Kraków 1998.
  3. Gajewski W. T., Z problematyki bioetycznej. Paternalizm czy partnerstwo?, "Eskulap Świętokrzyski" 2005 nr 11.
  4. Kościelniak P., Gospodarka oparta na wiedzy, "Rzeczpospolita", 31.05.2006.
  5. Kozierkiewicz A., Misiński W., Sośnierz A., Teluk T., Raport o ochronie zdrowia w Polsce, www.globalizacja.org.
  6. Kukliński A., Ku kreatywnej Europie XXI wieku, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006.
  7. Maty slownik terminów i pojęć filozoficznych, opr. A. Podsiad, Z. Więckowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.
  8. czym jest ta odpowiedzialność Nussbaum В., Get creative - How to build innovative companies?, "Business Week", 15.08.2005.
  9. Wierzbołowski J., Dematerializacja produkcji i rola państwa w rozwoju współczesnego przemysłu, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2000 nr 1-2.
  10. Wolff H.R., Goetzsche P.C., Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej czyli Evidence-Based Medicine, Aksis, Łódź 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu