BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan, Śniadecki Janusz
Tytuł
Etyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w regionach strukturalnego bezrobocia
Ethical Aspects of Organization Management by Entrepreneurs in Regions of Structural Unemployment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 142-154, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Etyka zarządzania, Bezrobocie strukturalne, Badania ankietowe
Enterprise management, Ethics of management, Structural unemployment, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania było zdiagnozowanie etycznych aspektów zarządzania organizacją przez przedsiębiorców mikro, małych, średnich oraz wielkich przedsiębiorstw, w regionach strukturalnego bezrobocia. Dokonano analizy oraz oceny tychże zasad etycznych, które badani respondenci uznali za najważniejsze w zarządzaniu organizacją i personelem. Problematyka badawcza polegała na dokładnym zbadaniu funkcjonowania owych zasad w regionach strukturalnego bezrobocia na tle obszarów od niego wolnych.

In this article the authors make a diagnosis of ethical aspects of the organization management by entrepreneurs in a region of structural unemployment. Analyzed and judged are ethical rules which the entrepreneurs recognized as the most important in organization management and human resources management. The results of examination the authors also refer to other regions without structural unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banajski R., Jakich wartości osobowych oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy, [w:] Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Drucker F., Menedżer skuteczny, AE, Kraków 1994.
 3. Klimczak B., Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1996.
 4. Malim T., Birch A., Wadeley A., Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Nogalski B., Sniadecki J., Etyka menedżerska, Oficyna Wydawnicza OPO, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 6. Nogalski B., Sniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, czyli jaki biznes, jaki menedżer? Oczekiwania, nadzieje, fakty, OPO, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 7. Nogalski В., Śniadecki J., Monitoring głównych problemów etyki w zarządzaniu, [w:] Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, red. B.K. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Część 1-3, Warszawa 2002.
 8. Nogalski B,, Śniadecki J., Moralny aspekt podatków i doradztwa podatkowego w świetle współczesnej wykładni etyki, [w:] Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz, Z. Godecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Nosal S., Umysł menedżera. Problemy, decyzje, strategie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993.
 10. Straszyński W., Etyka w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 1992 nr 2.
 11. Śniadecki J., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem w regionie strukturalnego bezrobocia. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 12. Śniadecki J., Moja firma - organizacja - strategia - zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 13. Śniadecki J., Wokół kontrowersyjności niektórych kategorii w etyce zarządzania, "Rocznik Koszaliński" 2001 nr 29, Wyd. Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Koszalin.
 14. Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu