BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alemdar Tuna, Işik Hilal
Tytuł
Technical Efficiency of Peanut Growing Farms in Turkey
Wydajność techniczna gospodarstw rolnych z uprawą orzeszków ziemnych w Turcji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 5-15, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Gospodarstwa rolne, Orzeszki ziemne
Data Envelopment Analysis (DEA), Arable farm, Peanuts
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
W artykule przedstawiono wydajność techniczną gospodarstw rolnych z uprawą orzeszków ziemnych w Turcji. Dane zebrano w trakcie badań przeprowadzonych w sezonie 2000-2001. Analizę przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie, wyniki technicznej efektywności obliczono przy zastosowaniu zorientowanej na nakłady granicznej analizy danych (DEA). W drugim etapie, zastosowano analizę regresji Tobit w celu zidentyfikowania determinantów technicznej wydajności. Wyniki wskazują, że rolnicy uprawiający orzeszki ziemne mogą zaoszczędzić ok. 8% nakładów przy nie zmienionym poziomie produkcji. Wśród czynników mających silny wpływ na poziom wydajności produkcji wyszczególniono wiek rolnika, doświadczenie w uprawie orzecha ziemnego, położenie gospodarstwa rolnego oraz ogólną powierzchnię gospodarstwa.(abstrakt oryginalny)

This paper analyses technical efficiency of peanut growing farms in Turkey. Data were collected from farms through a questionnaire study carried out following 2000-2001 growing season. Analysis was accomplished in two steps. In the first step, technical efficiency scores were calculated employing an input oriented Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, Tobit regression analysis was used to identify determinants of technical efficiency. Results indicate that peanut farmers can save inputs by at least 8% while remaining at the same production level. Factors strongly affecting efficiency level of the farmers were found to be farmer age, peanut specific farming experience, farm location, overall farm size.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abay С, Miran В., Günden С, 2004. An Analysis of Input Use Efficiency in Tobacco Production with Respect to Sustainability: the Case Study of Turkey. Journal of Sustainable Agriculture. 23: 123-143.
 2. Alemdar T., M.N.Ören, 2006a. Determinants of Technical Efficiency of Wheat Farming in Southeastern Anatolia, Turkey: A Nonparametric Technical Efficiency Analysis. Journal of Applied Sciences 6(4): 827-830.
 3. Alemdar T., M.N. Ören, 2006b. Measuring Technical Efficiency of Wheat Production in Southeastern Anatolia with Parametric and Nonparametric Methods. Pakistan Journal of Biological Sciences 9(6): 1088-1094.
 4. Anonymous, 2001. Tarýmsal Yapý: Üretim, Fiyat, Deder (Agricultural Structure: Production, Price, Value), State Institute of Statistics. (In Turkish).
 5. Arýodlu, H.H., 1999. Yad Bitkileri Yetittirme ve Islahý (Growing and Breeding of Oil Crops). Çukurova University, Faculty of Agriculture, Text Book. Publication No: 220, 74-109. (In Turkish).
 6. Banker, R. D., CharnesA., and Cooper WW, 1984. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science 30(9), 1078-1092.
 7. Chaînes, A., Cooper W.W., 1978. Managerial Economies: Past, Present and Future. Journal of Enterprise Management 1(1), 5-23.
 8. Coelli, T.J.,1996. A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program", СЕРА Working Paper 96/08, Department of Econometrics, University of New England, Annidale, Australia.
 9. Coelli, T.J., 1997. A Multi Stage Methodology for the Solution of Orientated DEA Models. Paper presented to the Taipei International Conference on Efficiency and Productivity Growth, Taipei, June 20-21.
 10. Coelli, T. Rao, D.S.P., Battese, G.E., 1998. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers.
 11. FAO, 2006.
 12. Farrell, M. J., 1957. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society Series A, III, 253-290.
 13. Gül, A and H. Itýk, 2004. Peanut Production Cost and Problems in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. 7(4): 472-177.
 14. Itýk, H., 2003. Türkiye'de Yerfýstýdý Üretim Ekonomisi (Production Economies of Peanut in Turkey), Master Thesis. Çukurova University.
 15. Itýklý E., А.КОС, В. Miran, S.G. Gümüt and C.Günden, 2001. Türkiye'de Tütün Arzýnýn Kontrolu ve Ekonomik Etkileri. (Tobacco Supply Control in Turkey and Its Economie Effects) Tarýmsal Ekonomi Arattýrma Enstitüsü, Proje Raponi: 2001-12, Yayýn No:62, Ankara, (In Turkish).
 16. Koopmans T.C., 1951. "An Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities", in T.C. Koopmans, (Ed.), Activity Analysis of Production and Allocation, Cowles Commission for Research in Economics, Monograph No: 13, Wiley, New York.
 17. Ören M.N and T. Alemdar, 2006. Technical Efficiency Analysis of Tobacco Farming in Southeastern Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 30 (2006): 165-172.
 18. Paksoy S. and E. Boydak, 2001. Pamuk ve Yerfýstýdý Üretim Maliyetlerinin Hesaplanmasý Üzeri-ne Bir Arattýrma (A Research on Cotton and Peanut Production Costs), Atatürk Üniver-sitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 32:455-460 (In Turkish).
 19. Ray, S.C., 2004. Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research. New York: Cambridge University Press.
 20. Shafiq M, Rehman T, 2000. The Extent of Resource Use Efficiencies in Cotton Production in Pakistan's Punjab: An Application of Data Envelopment Analysis, Agricultural Economics, (22) 321-330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu