BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzik Beata
Tytuł
Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce
Difficulties and Possibilities of Generating Social Capital in Rural Areas in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 27-34, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Ekonomia społeczna, Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Social capital, Social economy, Rural areas, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie integracji i globalizacji rośnie znaczenie tzw. miękkich czynników dla dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej grupie czynników na plan pierwszy wysuwa się kapitał społeczny. W artykule przedstawiono rozważania na temat wpływu kapitału społecznego na rozwój społeczno-gospodarczy, zwłaszcza obszarów wiejskich. Pokazano niedostatki i ograniczenia w postaci takich komponentów kapitału społecznego, które utrudniają jego budowanie i pomnażanie. Wskazano również na występujące w Polsce bariery rozwoju kapitału społecznego, zwłaszcza na terenach wiejskich, oraz możliwe drogi ich przezwyciężenia.(abstrakt oryginalny)

In the process of integration and globalization is increasing the importance of the soft factors for the socio-economic development. The most important of them is social capital. The article presents the role of social capital for socio-economic development especially in rural areas and deficiencies in the basic components of social capital, which hinder the creation and increase of social capital. The paper presents the difficulties development and the possibilities of generating social capital in rural areas in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Będzik В., 2008. Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich. W: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Nr 8, 40.
  2. Bullen P., Onyx J. 1999. Social Capital: Family Suport Services and Neighborhood and Community Centres, In NSW Paul Bullen and Jenny Onyx, April, http://www.mapl.com.au/socialca-pital/soccapl. Htm.
  3. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 264.
  4. Hausner J. 2008. Ekonomia społeczna i rozwój. Ekonomia społeczna. Teksty. Nr 12, 22.
  5. Herbst K., 2006. Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? Ekonomia Społeczna Teksty, 3.
  6. Kłodziński M. (2003): Kapitał społeczny polskiej wsi. Wieś i Rolnictwo, Nr 3(120), PAN IRWIR, Warszawa, 9-18.
  7. Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa czerwiec 2003, 14-15.
  8. Rymsza A., 2007. Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  9. Swianiewicz P, Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów nuts4 i nuts5. Publikacja dostępna na stronie: http://www.mrr. gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/Dokumenty%20i%20ekspertyzy/Documents/75a31326e6034163afc4c99b4cclld9dSwianiewicz.pdf.
  10. Woolcock M, 2001. The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. "ISUMA, The Canadian Journal of Policy Research" No 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu