BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna
Tytuł
Partnerska współpraca ze środowiskiem biznesowym jako wyznacznik konkurencyjności MŚP
Partnership Cooperation with Business Environment as a Determinant of SME Competitiveness
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 315-326, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Relacje organizacja-otoczenie, Otoczenie biznesu
Small business, Enterprise competitiveness, Organization-environment relations, Business environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono potrzebę budowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w kontekście sugestii, że partnerstwo i współpraca z różnymi elementami otoczenia biznesu mogą wspomóc proces jej tworzenia. Koncepcja współpracy partnerskiej może być interesującym sposobem poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, który wyposaża MŚP w nowoczesne, ważne i unikalne kontakty z partnerami zewnętrznymi.

The article presents the necessity of changes in the process of SME competitiveness creating and gives suggestion that partnership and cooperation with different elements of business environment can help in it. The concept of partnership cooperation can be interesting way of improving SME and supporting them in modern, important, unique resources from outside partners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 2. Adamik A., Związki partnerskie przedsiębiorstw a proces wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, [w:] Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, AE, Stowarzyszenie "Solidarność z bezrobotnymi", Poznań 2006.
 3. Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym i średnim przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002.
 4. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
 6. Gomes-Casseres B., Alliance strategies of small firms, "Small Business Economics" 1999 No. 9.
 7. Kaufman F., Internationalisation via co-operation - Strategies of SME, "International Small Business Journal" 1995, Vol. 13, No.2.
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 9. Реnс J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 10. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 11. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004.
 12. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2006, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 13. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2006.
 14. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 15. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 16. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 17. Trocki M., Kształtowanie struktur działalności gospodarczej, "Organizacja i Kierowanie" 2000 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu