BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Katarzyna
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w doskonaleniu potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej w Polsce
Utilisation of Public Management Instruments in Improvement to Institutional Potential of Self-Governmental Administration in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 53-64, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Reforma administracji publicznej, Zarządzanie publiczne, Administracja samorządowa
Civil service reform, Public governance, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie instrumentów umożliwiających administracji samorządowej podnoszenie sprawności działania i budowanie potencjału instytucjonalnego, który w istotnym stopniu decyduje o dynamice lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawione w opracowaniu programy i projekty, realizowane w strukturach samorządu terytorialnego w Polsce, nawiązują do zasad nowego zarządzania publicznego (NPM) i partycypacji obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi. Rozwiązania proponowane administracji samorządowej w tych programach są od wielu lat stosowane z pozytywnym skutkiem w wielu państwach Europy Zachodniej oraz w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. W warunkach polskich działania podejmowane w sferze doskonalenia administracji samorządowej są nadal niewystarczające.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present instruments which increase efficiency of self-governmental administration' functioning. There were presented programmes and projects realised by self-governmental territorial entities in Poland which base on the concept of the new public management (NPM) and participation of inhabitants in public affairs' management. Proposed solutions require promotion and preparation of advantageous conditions in order to implement them in practice of public sector management in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jendra M., 2007: Urząd ma realizować zadania, a nie spełniać procedury, Gazeta Samorządu i Administracji. Nr 11.
 2. Kieżun W., 2005: Koncepcje i teorie zarządzania publicznego [w:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego (red.) B. Kożuch, T. Markowski. Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie. Białystok.
 3. Mazur. S., 2004. Rozwój instytucjonalny. Wyd. MSAP w Krakowie.
 4. Nowak J.F., 2006: Modernizacja lokalnej administracji publicznej. Wyd. AE w Poznaniu.
 5. Ostrowski W, 2004: Normy ISO w administracji państwowej i samorządowej. "Fakty. Magazyn Gospodarczy". Nr 6 (13).
 6. Pakoński K., 2003: Zarządzanie finansowe i strategiczne. Wyd. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.
 7. Potkański T., 2008: System Analiz Samorządowych (SAS). Wyd. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie.
 8. Program Rozwoju Instytucjonalnego [w:] www.pri.dobrepraktyki.pl.
 9. Program "Przejrzysta Polska" [w:] www.przejrzystapolska.pl.
 10. Wysocki S., 2001 : Jak poprawić jakość działania administracji publicznej. Służba cywilna. Nr. 2.
 11. Zalewski A., 2006: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy (red.) Sochacka-Krysiak H. Wyd. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu