BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabor Joanna
Tytuł
Rozwój technologiczny a społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw
Technological Development and Social Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 361-371, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój technologiczny, Badania ankietowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Technological development, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem artykułu była analiza, czy rozwojowi w sferze technologicznej towarzyszą odpowiednie zmiany w sferze społecznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czego przejawem miała być realizacja idei odpowiedzialność społecznej. W tym celu przedstawiono wyniki badań na temat relacji między rozwojem technologicznym a podejściem przedsiębiorstwa do problemów społecznej odpowiedzialności. Badaniami ankietowymi objęto MŚP produkcyjne w latach 2003-2005

The aim of this paper is to analyze whether the adequate changes of the attitudes in relation to social responsibility accompany the technological development of small and medium enterprises. The technological product and process innovativeness were accepted as the measures of the technological development. At the same time, the directions of the activities in framework of the co-operation policy with the social environment were characterized as well as the methods of the activities realization in framework of the social responsibility were specified, with distribution into innovative and non-innovative enterprises. The investigations were realized in industrial small and medium enterprises in the period January - February 2006. The poll referred to the years 2003, 2004 and 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission of the European Communities, Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels 2001.
  2. European SMEs and social and environmental responsibility, "Observatory of European SMEs" 2002 No. 4.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Lowe P., Zarządzanie technologią, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
  5. OSLO MANUAL, The Measurement of Scientific and Technological Activities - Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat 1997.
  6. Tabor J., Praktyki społecznej odpowiedzialności (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, red. J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
  7. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo CiM, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu