BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir
Tytuł
Modele zachowań finansowych konsumentów
Models of consumer financial behavior
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 10, s. 8-13
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Rynek usług finansowych, Zachowania finansowe
Consumer, Consumer behaviour, Financial services market, Financial behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do najważniejszych obszarów zachowań konsumentów należy zaliczyć zachowania finansowe. Aspekt finansowy obecny jest bowiem prawie we wszystkich obszarach zachowań konsumentów, a zwłaszcza tych zachodzących na rynku. Wskutek ograniczeń finansowych konsumenci stają przez koniecznością dokonywania różnych analiz ekonomicznych i tym samym wyborów dotyczących oszczędzania czy konsumowania. (abstrakt oryginalny)

Paper is dedicated to models of consumer financial behavior. Financial aspect is present in all areas of consumer decisions both in household and on market. Financial behaviors of consumer is complex of activities and actions connected with choosing goods or services which satisfy financial needs of consumer in particular social, cultural and economical environment. Consumer financial behavior covering such activities like: managing household budget, saving, borrowing credits or loans, insuring, playing on stock exchange market, etc. Complex aspects of consumer financial behavior are presented in hierarchical model. This model consists of four levels. On the first level consumer are managing current income. The second level is dedicated to financing purchases while on the third level consumers focus on creation financial security for future. The last level is connected with investment and increasing fortune. Empirical verification of this model on Polish market shows four types of consumer financial behaviors. There are: risky, foreseeing, irresponsible and conservative financial behavior of consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 439.
 2. Badania nad wzorami konsumpcji, praca zbior. pod red. J. Szczepańskiego, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 23.
 3. J. Górniak, My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000, s. 160.
 4. M. Guirdham, How to Market Unit Trusts: A Consumer Behaviour Model, "Marketing Intelligence and Planning" 1987, No. 6.
 5. Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice 1998.
 6. M.A. Lamont, V. Molnar, The study of boundaries in the social sciences, "Annual Review of Sociology" 2002, No. 4.
 7. A. Londqvist, A note on the determinants of household saving behavior, "Journal of Economic Psychology" 1981, No. 1.
 8. S. Mynarski, Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982, s. 76.
 9. R. Phipps, C. Simmons, Understanding Customers, Butterworth Heinemann, Oxford 2007, s. 214.
 10. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, praca zbior. pod red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2004, s. 15.
 11. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 60.
 12. L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs 2006, s. 6.
 13. S. Smyczek, Modele zachowań finansowych konsumentów, Wyd. AE, Katowice 2008 (maszynopis).
 14. S. Smyczek, Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wyd. AE, Katowice 2007, s. 68.
 15. R. Thaler, Toward a positive theory of consumer choice, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1980, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu